03174: Eksisterende bygningsmasse. Fritidsbygg, etter bygningstype (F) 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2019
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Simen Svenkerud, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1327
ssv@ssb.no

Måleenhet
Eksisterende bygninger:
bygninger
Referansetid
Eksisterende bygninger:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken