Forskning og utvikling i næringslivet

03168: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring

Totalt 37 Valgte

Søk

toårlig Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.07.2011
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Innkjøpte FoU-tjenester i alt:
mill. kr
Innkjøpt FoU fra norske foretak i eget konsern:
mill. kr
Innkjøpt FoU fra andre norske foretak:
mill. kr
Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler i Norge:
mill. kr
Innkjøpt FoU fra utlandet:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tall for 2007 og 2008 er korrigert 29.07.2011.
- 2007: næringene 29, 32, 74 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2008: næringene 29, 32 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet

Brukerveiledning for statistikkbanken