Prisindeks for nye boliger

Til toppen

03136: Prisindeks for nye eneboliger (2000=100) (avslutta serie) 1989K1 - 2009K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 82

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000