Prisindeks for nye boliger

Til toppen
03136: Prisindeks for nye eneboliger (2000=100) (avslutta serie) 1989K1 - 2009K2
Sist endret
18.09.2009
Kontakt
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
prisindeks
Sesongjustert indeks:
sesongjustert indeks
Prosentvis endring av ujustert indeks fra samme kvartal året før:
prosent
Referansetid
Prisindeks:
31.12.
Sesongjustert indeks:
31.12.
Prosentvis endring av ujustert indeks fra samme kvartal året før:
31.12.
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Sesongjustert indeks:
2000=100
Prosentvis endring av ujustert indeks fra samme kvartal året før:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken