Folkemengde og befolkningsendringar

03031: Folkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand. 1. januar (F) 1986 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 21 Valgte

Søk

kjønn

I alt 2 Valgte

Søk

alder

I alt 10 Valgte

Søk

sivilstand

I alt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2017
Kontakt
Øivind Rustad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5359
oru@ssb.no

Svein Holm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5286
svh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
1.1.
Målemetode
Personer:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Personer:
Nei
Sesongjustert
Personer:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken