Forskning og utvikling i næringslivet

03009: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2000-priser (avslutta serie) 1970 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

toårlig Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2014
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
FoU-personale (personer):
personer
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
årsverk
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
FoU-personale (personer):
31.12.
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
31.12.
Pristype
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
2000
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
2000
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011 for næringslivet og alle sektorer
statistikkvariabel
FoU-personale (personer)
Kilde for tallene i instituttsektoren og universiteter og høgskoler er Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). For 1995 er tallene ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet.
FoU-personale (personer)

For 1999 er tallene for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. overføring av enkelte enheter mellom sektorene.

Brukerveiledning for statistikkbanken