Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03009: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2000-priser (avslutta serie) 1970 - 2013

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
24.10.2014 10:00
FoU-personale (personer):
personer
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
årsverk
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
mill. kr
FoU-personale (personer):
31.12.
Utførte FoU-årsverk (årsverk):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
31.12.
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
31.12.
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
31.12.
FoU-utgifter i alt. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-driftsutgifter. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-investeringer. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
Faste priser
FoU-utgifter i alt. Faste priser (mill. kr):
2000
FoU-driftsutgifter. Faste priser (mill. kr):
2000
FoU-investeringer. Faste priser (mill. kr):
2000
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

FoU-personale (personer)

Kilde for tallene i instituttsektoren og universiteter og høgskoler er Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). For 1995 er tallene ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet.

FoU-personale (personer)


For 1999 er tallene for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. overføring av enkelte enheter mellom sektorene.