Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

03009: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter, etter sektor for utførelse. Løpende og faste 2000-priser (avslutta serie) 1970 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011 for næringslivet og alle sektorer

statistikkvariabel

FoU-personale (personer)

Kilde for tallene i instituttsektoren og universiteter og høgskoler er Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). For 1995 er tallene ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet.

FoU-personale (personer)


For 1999 er tallene for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. overføring av enkelte enheter mellom sektorene.