Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03000: Egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (avslutta serie) 1995 - 2008

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
29.07.2011 12:00
Antall enheter totalt:
enheter
FoU-enheter:
enheter
FoU-personale:
personer
FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk med UoH-utdanning (årsverk):
årsverk
FoU-årsverk med doktorgrad (årsverk):
årsverk
FoU kostnader i alt (mill. kr):
mill. kr
FoU driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
FoU investeringskostnader (mill. kr):
mill. kr
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter totalt , FoU-enheter , FoU-personale ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1997 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05-99 Alle næringer , 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett , 11 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011.
- 2001-2006: næringen 29 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2007: næringene 29, 32, 74 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2008: næringene 29, 32 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet