Til toppen
01661: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000
Sist endret
13.11.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Korrigerte driftsutgifter:
1000 kr
Korrigerte driftsinntekter:
1000 kr
Netto renter og avdrag:
1000 kr
Netto driftsresultat:
1000 kr
Lån (netto):
1000 kr
Netto renter:
1000 kr
Netto avdrag:
1000 kr
Overskudd før lån:
1000 kr
Referansetid
Korrigerte driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte driftsinntekter:
31.12.
Netto renter og avdrag:
31.12.
Netto driftsresultat:
31.12.
Lån (netto):
31.12.
Netto renter:
31.12.
Netto avdrag:
31.12.
Overskudd før lån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra bevilgningsregnskapet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Korrigerte driftsutgifter
Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.354 post 52 fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 52.
Korrigerte driftsinntekter
Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) + kap. 1.354 post 92 fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 92.
Netto renter og avdrag
Kap. 1.900 (post 01-39 minus post 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus 95) - kap. 1.920 post 92
Netto driftsresultat
Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)
Lån (netto)
Kap. 01-09 (post 91, 92 minus 51, 52)
Netto renter
Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79
Netto avdrag
Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92
Overskudd før lån
Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.
år
1996
0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner.
1997
0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall
1998
0106 Fredrikstad, 0111 Hvaler, 0215 Frogn, 0220 Asker, 0403 Hamar, 0536 Søndre Land, 0702 Holmestrand, 0704 Tønsberg, 0718 Ramnes, 0806 Skien, 0831 Fyresdal, 1018 Søgne, 1130 Strand, 1222 Fitjar, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1432 Førde, 1567 Rindal, 1717 Frosta, 1834 Lurøy, 1845 Sørfold og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall

Brukerveiledning for statistikkbanken