Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01661: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
01.01.2000 00:00
Korrigerte driftsutgifter:
1000 kr
Korrigerte driftsinntekter:
1000 kr
Netto renter og avdrag:
1000 kr
Netto driftsresultat:
1000 kr
Lån (netto):
1000 kr
Netto renter:
1000 kr
Netto avdrag:
1000 kr
Overskudd før lån:
1000 kr
Korrigerte driftsutgifter:
31.12.
Korrigerte driftsinntekter:
31.12.
Netto renter og avdrag:
31.12.
Netto driftsresultat:
31.12.
Lån (netto):
31.12.
Netto renter:
31.12.
Netto avdrag:
31.12.
Overskudd før lån:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra bevilgningsregnskapet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Korrigerte driftsutgifter

Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.354 post 52 fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 52.

Korrigerte driftsinntekter

Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) + kap. 1.354 post 92 fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 92.

Netto renter og avdrag

Kap. 1.900 (post 01-39 minus post 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus 95) - kap. 1.920 post 92

Netto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)

Lån (netto)

Kap. 01-09 (post 91, 92 minus 51, 52)

Netto renter

Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79

Netto avdrag

Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92

Overskudd før lån

Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.

år

1996

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner.

1997

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall

1998

0106 Fredrikstad, 0111 Hvaler, 0215 Frogn, 0220 Asker, 0403 Hamar, 0536 Søndre Land, 0702 Holmestrand, 0704 Tønsberg, 0718 Ramnes, 0806 Skien, 0831 Fyresdal, 1018 Søgne, 1130 Strand, 1222 Fitjar, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1432 Førde, 1567 Rindal, 1717 Frosta, 1834 Lurøy, 1845 Sørfold og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall