Fylkeskommuneregnskap

01658: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.07.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter:
1000 kr
Lønn:
1000 kr
Utstyr og maskiner:
1000 kr
Driftsinntekter:
1000 kr
Salgs- og leieinntekter:
1000 kr
Skatt på inntekt og formue:
1000 kr
Eiendomsskatt:
1000 kr
Rammetilskudd:
1000 kr
Øremerkede tilskudd:
1000 kr
Investeringer i alt:
1000 kr
Investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Inntekter v/investeringer m.m:
1000 kr
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Referansetid
Driftsutgifter:
31.12.
Lønn:
31.12.
Utstyr og maskiner:
31.12.
Driftsinntekter:
31.12.
Salgs- og leieinntekter:
31.12.
Skatt på inntekt og formue:
31.12.
Eiendomsskatt:
31.12.
Rammetilskudd:
31.12.
Øremerkede tilskudd:
31.12.
Investeringer i alt:
31.12.
Investeringer i fast eiendom:
31.12.
Inntekter v/investeringer m.m:
31.12.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsutgifter
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.
Lønn
Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.
Utstyr og maskiner
Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.
Driftsinntekter
Kap. 1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 92.
Salgs- og leieinntekter
Kap. 1.1-1.8, post 60-67.
Skatt på inntekt og formue
Kap. 1.800, post 74-77.
Eiendomsskatt
Kap. 1.810, post 74-77.
Rammetilskudd
Kap. 1.840, post 71.
Øremerkede tilskudd
Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.
Investeringer i alt
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.
Investeringer i alt
Kap. 0.1-0.7, post 01-48.
Investeringer i fast eiendom
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.
Investeringer i fast eiendom
Kap. 0.1-0.7, post 40-48.
Inntekter v/investeringer m.m
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.
Inntekter v/investeringer m.m
Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom
Kap. 0.1-0.7, post 80-89.
år
1998
Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.

Brukerveiledning for statistikkbanken