Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01658: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
01.01.2000 00:00
Driftsutgifter:
1000 kr
Lønn:
1000 kr
Utstyr og maskiner:
1000 kr
Driftsinntekter:
1000 kr
Salgs- og leieinntekter:
1000 kr
Skatt på inntekt og formue:
1000 kr
Eiendomsskatt:
1000 kr
Rammetilskudd:
1000 kr
Øremerkede tilskudd:
1000 kr
Investeringer i alt:
1000 kr
Investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Inntekter v/investeringer m.m:
1000 kr
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Driftsutgifter:
31.12.
Lønn:
31.12.
Utstyr og maskiner:
31.12.
Driftsinntekter:
31.12.
Salgs- og leieinntekter:
31.12.
Skatt på inntekt og formue:
31.12.
Eiendomsskatt:
31.12.
Rammetilskudd:
31.12.
Øremerkede tilskudd:
31.12.
Investeringer i alt:
31.12.
Investeringer i fast eiendom:
31.12.
Inntekter v/investeringer m.m:
31.12.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter , Lønn , Utstyr og maskiner ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0400 Hedmark fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Driftsutgifter

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Lønn

Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.

Utstyr og maskiner

Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.

Driftsinntekter

Kap. 1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 92.

Salgs- og leieinntekter

Kap. 1.1-1.8, post 60-67.

Skatt på inntekt og formue

Kap. 1.800, post 74-77.

Eiendomsskatt

Kap. 1.810, post 74-77.

Rammetilskudd

Kap. 1.840, post 71.

Øremerkede tilskudd

Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.

Investeringer i alt

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i alt

Kap. 0.1-0.7, post 01-48.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 40-48.

Inntekter v/investeringer m.m

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter v/investeringer m.m

Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 80-89.

år

1998

Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.