Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01657: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
01.01.2000 00:00
Driftsutgifter:
1000 kr
Lønn:
1000 kr
Utstyr og maskiner:
1000 kr
Driftsinntekter:
1000 kr
Salgs- og leieinntekter:
1000 kr
Skatt på inntekt og formue:
1000 kr
Eiendomsskatt:
1000 kr
Rammetilskudd:
1000 kr
Øremerkede tilskudd:
1000 kr
Investeringer i alt:
1000 kr
Investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Inntekter ved investeringer m.m:
1000 kr
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Driftsutgifter:
31.12.
Lønn:
31.12.
Utstyr og maskiner:
31.12.
Driftsinntekter:
31.12.
Salgs- og leieinntekter:
31.12.
Skatt på inntekt og formue:
31.12.
Eiendomsskatt:
31.12.
Rammetilskudd:
31.12.
Øremerkede tilskudd:
31.12.
Investeringer i alt:
31.12.
Investeringer i fast eiendom:
31.12.
Inntekter ved investeringer m.m:
31.12.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter , Lønn , Utstyr og maskiner ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Driftsutgifter

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Lønn

Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.

Utstyr og maskiner

Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.

Driftsinntekter

Kap.1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39, + kap. 1.354 post 92. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 92.

Salgs- og leieinntekter

Kap. 1.1-1.8, post 60-67.

Skatt på inntekt og formue

Kap. 1.800, post 74-77.

Eiendomsskatt

Kap. 1.810, art 74-77.

Rammetilskudd

Kun kap. 1.840, post 71.

Øremerkede tilskudd

Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.

Investeringer i alt

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i alt

Kap. 0.1-0.7, post 01-48.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 40-48.

Inntekter ved investeringer m.m

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer m.m

Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. sum 0.1-0.7, post 80-89.

år

1996

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner.

1997

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall

1998

0106 Fredrikstad, 0111 Hvaler, 0215 Frogn, 0220 Asker, 0403 Hamar, 0536 Søndre Land, 0702 Holmestrand, 0704 Tønsberg, 0718 Ramnes, 0806 Skien, 0831 Fyresdal, 1018 Søgne, 1130 Strand, 1222 Fitjar, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1432 Førde, 1567 Rindal, 1717 Frosta, 1834 Lurøy, 1845 Sørfold og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall