Til toppen
01657: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000
Sist endret
13.11.2000
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter:
1000 kr
Lønn:
1000 kr
Utstyr og maskiner:
1000 kr
Driftsinntekter:
1000 kr
Salgs- og leieinntekter:
1000 kr
Skatt på inntekt og formue:
1000 kr
Eiendomsskatt:
1000 kr
Rammetilskudd:
1000 kr
Øremerkede tilskudd:
1000 kr
Investeringer i alt:
1000 kr
Investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Inntekter ved investeringer m.m:
1000 kr
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
1000 kr
Referansetid
Driftsutgifter:
31.12.
Lønn:
31.12.
Utstyr og maskiner:
31.12.
Driftsinntekter:
31.12.
Salgs- og leieinntekter:
31.12.
Skatt på inntekt og formue:
31.12.
Eiendomsskatt:
31.12.
Rammetilskudd:
31.12.
Øremerkede tilskudd:
31.12.
Investeringer i alt:
31.12.
Investeringer i fast eiendom:
31.12.
Inntekter ved investeringer m.m:
31.12.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsutgifter
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Lønn
Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.
Utstyr og maskiner
Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.
Driftsinntekter
Kap.1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39, + kap. 1.354 post 92. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 92.
Salgs- og leieinntekter
Kap. 1.1-1.8, post 60-67.
Skatt på inntekt og formue
Kap. 1.800, post 74-77.
Eiendomsskatt
Kap. 1.810, art 74-77.
Rammetilskudd
Kun kap. 1.840, post 71.
Øremerkede tilskudd
Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.
Investeringer i alt
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Investeringer i alt
Kap. 0.1-0.7, post 01-48.
Investeringer i fast eiendom
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Investeringer i fast eiendom
Kap. 0.1-0.7, post 40-48.
Inntekter ved investeringer m.m
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Inntekter ved investeringer m.m
Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom
Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.
Inntekter ved investeringer i fast eiendom
Kap. sum 0.1-0.7, post 80-89.
år
1996
0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner.
1997
0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall
1998
0106 Fredrikstad, 0111 Hvaler, 0215 Frogn, 0220 Asker, 0403 Hamar, 0536 Søndre Land, 0702 Holmestrand, 0704 Tønsberg, 0718 Ramnes, 0806 Skien, 0831 Fyresdal, 1018 Søgne, 1130 Strand, 1222 Fitjar, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1432 Førde, 1567 Rindal, 1717 Frosta, 1834 Lurøy, 1845 Sørfold og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall

Brukerveiledning for statistikkbanken