Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

01503: Brukere av hjemmetjenester (K) (avslutta serie) 1980 - 1989
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

hjemmetjeneste

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.1997
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Familier med funksjonshemmede barn:
familier
Pårørende som fikk hjelp av husmorvikar:
personer
Hjem som fikk hjelp:
tilfeller
Betalte timeverk:
timeverk
Betalte timeverk utført av pårørende:
timeverk
Referansetid
Familier med funksjonshemmede barn:
31.12.
Pårørende som fikk hjelp av husmorvikar:
31.12.
Hjem som fikk hjelp:
31.12.
Betalte timeverk:
31.12.
Betalte timeverk utført av pårørende:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken