Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

01502: Driftsutgifter til kommunale hjemmetjenester (kr) (K) (avslutta serie) 1986 - 1989
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

hjemmetjeneste

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.12.1999
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter:
kr
Egenandel:
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter:
31.12.
Egenandel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken