Folkemengde og befolkningsendringar

01223: Folkemengd og endringar hittil i år (K) 1997K4 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

I alt 429 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

I alt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.11.2017
Kontakt
Øivind Rustad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5359
oru@ssb.no

Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5296
kie@ssb.no

Måleenhet
Folketalet 1. januar:
personar
Fødde:
personar
Døde:
personar
Fødselsoverskot:
personar
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Innflytting, innalandsk:
personar
Utflytting, innalandsk:
personar
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
personar
Folkevekst:
personar
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
personar
Referansetid
Folketalet 1. januar:
1.1.
Fødde:
Utgangen av kvartalet
Døde:
Utgangen av kvartalet
Fødselsoverskot:
Utgangen av kvartalet
Innvandring:
Utgangen av kvartalet
Utvandring:
Utgangen av kvartalet
Innflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Utflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Utgangen av kvartalet
Folkevekst:
Utgangen av kvartalet
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Utgangen av kvartalet
Målemetode
Folketalet 1. januar:
Situasjon (tidspunkt)
Fødde:
Forløp (periodesum)
Døde:
Forløp (periodesum)
Fødselsoverskot:
Forløp (periodesum)
Innvandring:
Forløp (periodesum)
Utvandring:
Forløp (periodesum)
Innflytting, innalandsk:
Forløp (periodesum)
Utflytting, innalandsk:
Forløp (periodesum)
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Forløp (periodesum)
Folkevekst:
Forløp (periodesum)
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Folketalet 1. januar:
Nei
Fødde:
Nei
Døde:
Nei
Fødselsoverskot:
Nei
Innvandring:
Nei
Utvandring:
Nei
Innflytting, innalandsk:
Nei
Utflytting, innalandsk:
Nei
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Nei
Folkevekst:
Nei
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Nei
Sesongjustert
Folketalet 1. januar:
Nei
Fødde:
Nei
Døde:
Nei
Fødselsoverskot:
Nei
Innvandring:
Nei
Utvandring:
Nei
Innflytting, innalandsk:
Nei
Utflytting, innalandsk:
Nei
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring:
Nei
Folkevekst:
Nei
Folketalet ved utgangen av kvartalet:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 4. kvartal og hele året er folketilveksten regnet som folkemengde ved utgangen av året minus folkemengde ved inngangen av året/utgangen av 4. kvartal. For første halvår og de tre første kvartalene er folketilveksten summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.
statistikkvariabel
Innvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.
Utvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.

Brukerveiledning for statistikkbanken