Befolkning

Til toppen

01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2021K3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Befolkning 1. januar , Fødde , Døde ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 73

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 4. kvartal og hele året er folketilveksten regnet som folkemengde ved utgangen av året minus folkemengde ved inngangen av året/utgangen av 4. kvartal. For første halvår og de tre første kvartalene er folketilveksten summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen. Innenlandske flyttetall på fylkesnivå for 2019K4 ble rettet 23.4.2020. Nettoflytting, folkevekst eller folketall er upåvirket av endringene. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Innflytting, innalandsk

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.

Utflytting, innalandsk

Vær oppmerksom på at regionsvalgene Kommuner 2020 sammenslåtte tidsserier, Fylker 2020 sammenslåtte tidsserier, Landsdeler, Politidistrikt, Regioner (Barne- og familievern), Sentralitet og Økonomiske regioner summerer opp enkelttall for kommuner eller fylker. Flyttetall for en større regional enhet blir dermed ikke korrekt, siden også flyttinger innad i regionen er telt med.