01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 83 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2018
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 40811337
kie@ssb.no

Måleenhet
Befolkning ved inngangen av kvartalet:
personar
Fødde:
personar
Døde:
personar
Fødselsoverskot:
personar
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Innflytting, innalandsk:
personar
Utflytting, innalandsk:
personar
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring:
personar
Folkevekst:
personar
Befolkning ved utgangen av kvartalet:
personar
Referansetid
Befolkning ved inngangen av kvartalet:
Inngangen av kvartalet
Fødde:
Utgangen av kvartalet
Døde:
Utgangen av kvartalet
Fødselsoverskot:
Utgangen av kvartalet
Innvandring:
Utgangen av kvartalet
Utvandring:
Utgangen av kvartalet
Innflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Utflytting, innalandsk:
Utgangen av kvartalet
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring:
Utgangen av kvartalet
Folkevekst:
Utgangen av kvartalet
Befolkning ved utgangen av kvartalet:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 4. kvartal er folketilveksten regnet som folkemengde ved utgangen av året minus folkemengde ved inngangen av kvartalet. For første, andre og tredje kvartal er folketilveksten summen av fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Innvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.
Utvandring
Tall for inn- og utvandringer omfatter også innenlandske flyttinger mellom fylkene.

Brukerveiledning for statistikkbanken