Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)

Brukerveiledning for statistikkbanken