Allmennlegetjenesten

Til toppen
10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012 - 2019
Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Konsultasjoner:
konsultasjoner
Konsultasjoner per 1 000 innbyggere:
konsultasjoner per 1 000 innbyggere
Referansetid
Konsultasjoner:
31.12.
Konsultasjoner per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn
diagnose
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
diagnose

Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken