Slik finner du frem til tabeller i Statistikkbanken

I emnestrukturen i Statistikkbanken er alle SSBs tabeller tilgjengelige sortert under emner og statistikker. Men hvis du heller vil søke, kan det være nyttig å lære hvordan du avgrenser søket ditt. Kombiner gjerne de ulike måtene å avgrense søket på, så får du mer relevante treff. Lær også hvordan du kan bruke Google til å søke kun blant tabeller på ssb.no, og ta med deg noen tips om lenking til tabellene. Vet du likevel ikke hvor du skal begynne? Dette er de mest brukte tabellene.

Innhold på siden:

Avgrens søket til kun tabellerAvgrens søket til løpende tabeller (ekskluder de avslutta)Avgrens søket til tabeller med kommunetallBruk Google til å søke blant SSBs tabellerLenker til tabellerHvis det er problemer med en tabell 

Avgrens søket til kun tabeller

På søketreff-siden kan du avgrense treffene til kun Statistikkbanken ved å velge "Statistikkbanktabell" i boksen der du kan velge innholdstype.

Det er også mulig å avgrense søket ved å legge til en parameter i URLen. Legg til &innholdstype=statistikkbanktabell

Bildet av valget "Statistikkbanktabell" i boksen der man kan avgrense søket på innholdstyper.

Avgrens søket til løpende tabeller (ekskluder de avslutta)

I søket er det mulig å avgrense ved å bruke ordene AND, OR og NOT (også kalt boolske operatorer) i teksten du skriver i søkefeltet. De nær 3 000 avslutta statistikkbanktabellene har alle ordet «avslutta» i tittel. Om du f.eks  søker «konsumprisindeksen NOT avslutta» og avgrenser søket til Statistikkbanken, vil du bare få treff blant de løpende tabellene. 

Treffene kan du i tillegg sortere, f.eks. på nyeste.

Bruk av den såkalte boolske operatoren "NOT" inne i en søkefrase for å avgrense søket til kun løpende tabeller. Hele søkefrasen: "konsumprisindeks NOT avslutta"

Avgrens søket til tabeller med kommunetall

Søk etter «(K)» og avgrense treffene til kun Statistikkbanken ved å velge "Statistikkbanktabell" i boksen der du kan velge innholdstype.

Du kan gjerne være mer spesifikk og også avgrense til kun løpende tabeller. Søk for eksempel etter løpende tabeller på kommunenivå med ordet husholdninger slik: «husholdninger AND (K) NOT avslutta». 
https://www.ssb.no/sok?sok=husholdninger%20AND%20(K)%20NOT%20avslutta&innholdstype=statistikkbanktabell

Til toppen ^ 

Bruk Google til å søke blant SSBs tabeller

Bruker du Google kan du begrense søket til SSB ved å legge til site:ssb.no i søkefeltet. Da vil du få en lang liste med treff bare fra SSB.

Du kan også prøve site:www.ssb.no/statbank på Google. Det begrenser søket til kun Statistikkbanken.

Til toppen ^ 

Lenker til tabeller

Alle tabeller i Statistikkbanken kan nås med fast adresse på formen www.ssb.no/statbank/table/tabellnummer,
for eksempel www.ssb.no/statbank/table/07459.

Bruk tabellnummer

Kjenner du tabellnummeret, kan du legge inn det femsifrede nummeret helt til sist i denne adressen: www.ssb.no/statbank/table/

Bruk kortnavn til statistikk

En statistikk sine tabeller i Statistikkbanken kan lenkes til på formen https://www.ssb.no/statbank/list/kortnavn
Slik: https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde

"Kortnavnet" til statistikkene finner du bakerst i adressen (URLen) til en statistikks listevisning i Statistikkbanken. Denne kommer du til ved å følge lenken "Finn flere tall i Statistikkbanken" fra de enkelte statistikksidene. Kortnavnet vises da etter /list/ i adressen. I eksempelet over er kortnavnet "folkemengde".

Engelske tabeller

Om du vil se engelske versjoner av innholdet, legg til /en/ etter ssb.no.

Det vil se slik ut for en tabell: https://www.ssb.no/en/statbank/table/03013

Det vil se slik ut for en statisitkk: https://www.ssb.no/en/statbank/list/kpi (kpi = konsumprisindeksen)

Til toppen ^ 

Hvis det er problemer med en tabell

Midlertidig utilgjengelige etter kl. 5 og 11.30

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 blir Statistikkbankens metadata oppdatert med nye tall. Dette gjør at tabellene midlertidig er utilgjengelige. Eldre tall som skal oppdateres (overskrives) vil være utilgjengelige (null) i tidsrommet mellom kjøring av systemet og oppdatering av tall. Dette gjelder kl. 05.00–08.00 og kl. 11.30–11.35.

Hvis tabellen er tom eller utilgjengelig når du prøver å åpne den på morgenen, vent til etter kl. 8.

Hvis tallene ikke vises og klokken er rundt 11.30, vent noen minutter og prøv igjen.

Andre problemer med tabellene? Ta kontakt

Hvis det er andre problemer med en tabell, kan det hende at det er noe galt med tabellen. Ta da kontakt med statistikkbanken@ssb.no

Til toppen ^