Ofte stilte spørsmål i Statistikkbanken

Diverse hjelpesider

Hvorfor er tabeller i Statistikkbanken noen ganger tomme eller utilgjengelige?

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 blir Statistikkbankens metadata oppdatert med nye tall, dette gjør at tabellene midlertidig er utilgjengelige. Eldre tall som skal oppdateres (overskrives) vil være utilgjengelige (null) i tidsrommet mellom kjøring av systemet og oppdatering av tall. Dette gjelder kl. 05.00-08.00 og kl. 11.30-11.35.

Løsning: Hvis tabellen er tom eller utilgjengelig når du prøver å åpne den, vent litt, og prøv igjen senere. Hvis det fremdeles er et problem, ta kontakt med statistikkbanken@ssb.no. Da kan det hende at det er noe galt med tabellen.

 

Jeg ønsker et pivot-vennlig format  

Utformatet Relasjonstabell (tidligere kalt matrise) er et tabulator-separert format med en verdi på hver linje.

 Det er egnet for pivot og import til ulike verktøy som Tableau og PowerBi. 

 

Avgrens ssb.no-søket til Statistikkbanken

Til venstre på søketreffene kan du avgrense treffene til Statistikkbanken

 

Kan jeg søke etter bare løpende tabeller?

I søket er det mulig å bruke boolske operatorer som AND, OR og NOT. De nær 3 000 avslutta statistikkbanktabellene har alle ordet "avslutta" i tittel. Om du f.eks søker "konsumprisindeksen NOT avslutta" og avgrenser søket til Statistikkbanken, vil du bare få de løpende tabellene i lista. 

Treffene kan du i tillegg sortere, f.eks. på nyeste. 

 

Hvordan begrenser jeg søket til kun kommunetabeller?

Prøv å søke etter (K) og avgrens deretter til Statistikkbanken. For eksempel å søke etter løpende tabeller på kommunenivå med ordet husholdninger: "husholdninger AND (K) NOT avslutta".

 

Jeg vil bruke Google

Bruker du Google kan du begrense søket til SSB ved å legge til site:ssb.no i søkefeltet.
Du kan også prøve site:www.ssb.no/statbank. Det begrenser søket til kun Statistikkbanken.

 

Kommuner er borte i min lagrete spørring 

Lagrede spørringer i Statistikkbanken vil ikke fange opp nye regioner som er lagt til senere. Eldre spørringer som inneholder regioner berørt av endringene 1.1.2020 må derfor lages på nytt hvis man skal hente tall for 2020 og senere.

 

Hvordan lenke til Statistikkbanken

Alle tabeller i Statistikkbanken kan nås med fast adresse på formen www.ssb.no/statbank/table/tabellnummer,
for eksempel www.ssb.no/statbank/table/07459.

Kjenner du nummeret – legg til statbank/table/ foran det fem-sifrete nummeret i adressen: https://www.ssb.no/statbank/table/06913

En statistikk sine tabeller i Statistikkbanken kan lenkes til på formen https://www.ssb.no/statbank/list/kortnavn slik: 
https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde

Kortnavnet finner du i adressen (url’en) til listevisningen i Statistikkbanken. Et eksempel: Statistikken Folkemengde og befolkningsendringer har adressen (url) https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde. Kortnavnet er etter :/list/. Her er kortnavnet folkemengde.

 

Når jeg åpner csv-fil i Excel, viser noen celler dato i stedet for tall

Det er ingenting feil med csv-filen. Dette skyldes Excel sin automatiske datokonvertering. Vi anbefaler å lagre uttrekket som Excel om du vil ha det i Excel. Ellers kan du i Excel benytte "Data" -> "Fra tekst/CSV", framfor å dobbltklikke på filen.