Dokumentasjonsnotater om levekårsundersøkelsen EU-SILC. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk

Dette er publikasjonsarkiv for alle dokumenter om undersøkelsen.

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2020 Notat 11. august

    Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).