Levekårsundersøkelsen EU-SILC. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk. Dokumentasjonsnotat

Publisert Tittel Åpne
9. februar 2018 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk SammendragPDF (2.8 MB)
18. mars 2015 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014. Tema: Friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk SammendragPDF (4.3 MB)
8. mai 2012 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011 SammendragPDF (118 sider)