Resultater logistisk regresjonsanalyse. Avhengig variabel: lav livskvalitet (skår 0-5). Personer 20-66 år
Resultater logistisk regresjonsanalyse. Avhengig variabel: lav livskvalitet (skår 0-5). Personer 20-66 år
Modell 1Modell 2
KoeffisientStandardfeilp-verdiKoeffisientStandardfeilp-verdi
Konstantledd-0,2950,061<0,001-0,6310,065<0,001
Leier-0,2520,1140,026-0,2580,1170,027
Alder (20 år = 0)-0,0080,001<0,001-0,0040,0020,009
Samspill alder*leie0,0150,003<0,0010,0100,0030,001
Familiefase (ref: enslig)
Par uten barn-0,7460,044<0,001-0,7200,045<0,001
Enslig med barn0,0410,0770,593-0,1300,0810,107
Par med barn-0,8130,047<0,001-0,7800,048<0,001
Samspill barnefamilie*leie0,1320,0930,1530,0290,0950,758
Har kjæreste (men ikke samboer eller gift)-0,4800,053<0,001-0,4860,055<0,001
Innvandrer-0,2350,049<0,001-0,3090,051<0,001
Ikke arbeid eller utdanning1,0670,043<0,0010,8830,046<0,001
Inntektskvartil (ref: første kvartil)
Andre inntektskvartil-0,0170,0490,0340,0350,0500,492
Tredje inntektskvartil-0,1030,0480,0340,0030,0490,959
Fjerde inntektskvartil-0,3430,048<0,001-0,2110,050<0,001
Mann0,0350,0310,261-0,0060,0320,847
Undersøkelsesår 2020-0,3190,031<0,001-0,3410,032<0,001
Opplevd samlivsbrudd---0,2070,045<0,001
Hatt alvorlige økonomiske problemer---0,8670,043<0,001
Blitt arbeidsledig---0,2850,045<0,001
Standardtegn i tabeller