Antall områder med levekårsproblemer, etter seksuell orientering, kjønn og alder. Andeler
Antall områder med levekårsproblemer, etter seksuell orientering, kjønn og alder. Andeler
Ingen problemområder1 problemområde2 problemområder3 eller flere problemområderAntall svar
Heterofile
Menn66238315 753
Kvinner602510516 607
Ikke-heterofile samlet
Menn42311611625
Kvinner37301913879
Homofile/lesbiske
Menn4533157241
Kvinner4930146161
Bifile
Menn46291511255
Kvinner34302016510
Annen ikke-heterofil orientering
Menn30321919129
Kvinner36292312208
18-24 år
Ikke-heterofile32361814369
Heterofile52311343 011
25-29 år
Ikke-heterofile29382014228
Heterofile49321362 421
30-39 år
Ikke-heterofile36312112324
Heterofile56291155 014
40-49 år
Ikke-heterofile44241913254
Heterofile6224955 958
50-66 år
Ikke-heterofile52221511250
Heterofile66219410 876
67-79 år
Ikke-heterofile63304480
Heterofile7718415 089
Standardtegn i tabeller