Seksuell orientering, etter aldersgrupper og kjønn (register). Andeler.
Seksuell orientering, etter aldersgrupper og kjønn (register). Andeler.
HeterofileIkke-heterofile samletHomofile/lesbiskeBifileAnnen ikke-heterofil orienteringVet ikke/vil ikke svareAntall svar
Alle 18-79 år94,974,401,182,240,990,6134 093
Aldersgrupper
18-24 år88,5510,801,387,342,110,623 405
25-29 år91,158,602,264,591,730,262 656
30-39 år93,306,101,752,851,450,655 376
40-49 år95,424,101,221,831,020,516 244
50-66 år97,142,200,840,880,510,6211 197
67-79 år97,601,500,590,520,420,865 215
Kjønn
Menn95,753,801,461,550,790,4516 455
Kvinner94,245,000,912,891,180,7717 628
Antall svar32 3771 50640276533921034 093
Kilde: Livskvalitetsundersøkelsen 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå
Standardtegn i tabeller