Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 106
Sorter:
 1. Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland - SSB

  Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland Publisert: 9. november 2017 Endret

 2. Sykkel

  Forsiden > Metadata > Variabeldefinisjoner Variabeldefinisjon Sykkel   Norwegian (nynorsk) English Navn Sykkel Definisjon

 3. 06794: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe 1999M01 - 2023M08

  , Førere og passasjerer på sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter

 4. Trafikkulykker med personskade

  . Andre trafikanter Motorsykkel Moped Sykkel Personer drept 2021 80 35 14 15 1 4 7 0 4 2022 116 45 19 21 0 6 10 2 13 2022 0-5

 5. 06921: Reiser, etter transportmåte og reisetype (mill. reiser) 2008K1 - 2023K2

  , Båt, ferge, cruiseskip og fritidsbåt, Jernbane, Buss (turbuss og rutebuss), Personbil, motorsykkel, campingbil osv., Annet (til fots, på ski, sykkel osv

 6. Etterforskede lovbrudd

  ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel 19 618 19 130 488 18 468 252 407 3 69 0 69 234 116 2 ¬¬¬¬ Tyveri fra person 21 865 21 427 438 20 281 324 816 6 55 11 82 167 123 2

 7. 08329: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999M01 - 2023M08

  , Førere og passasjerer på sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter,  A. Påkjøring bakfra,  B. Andre ulykker med samme

 8. Reiseundersøkelsen

  . 4,46 4,07 0,39 2,81 2,58 0,23 1,32 1,16 0,16 0,33 0,32 0,01 Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) 0,03 0,03 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

 9. 06752: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn, skadegrad og trafikantgruppe 2001 - 2022

  sykkel, Fotgjengere, Akende o.l., Andre trafikanter

 10. 09425: Siktede personer i utgangsår, etter alder og type hovedlovbrudd i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall 2002 - 2017

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 11. 09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall 2002 - 2022

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 12. 09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent 1996 - 2022

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 13. 09417: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2022

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 14. 09416: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2002 - 2022

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel

 15. 09411: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og kjønn. Absolutte tall 2010 - 2022

  , ¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig, ¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy, ¬¬¬¬ Tyveri av sykkel