Trafikkulykker med personskade

06794: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe 1999M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

skadegrad Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

trafikantgruppe

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 258 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Skadde og drepte personer:
personer
Referansetid
Skadde og drepte personer:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder, kun dødsulykker og antall drepte publiseres løpende. Tall for ulykker og skadde etter skadegrad som ikke kan offentliggjøres er markert med 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken