Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4362 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Eiendomsomsetning

  Publisert:

  på festet grunn (1 000 kr) Hele landet 30 926 138 433 4 476 29 766 134 193 4 508 1 160 4 240 3 655 Viken 7 844 39 383 5 021 7 587 38 332 5 052 257 1 051 4 090 Oslo 3 639 26 667 7 328 3 435 25 539 7 435 204 1 128 5 532. kvartal 2021 Hele landet 10 199 31 059 3 045 3 875 380 3 425 Viken 1 770 4 988 2 818 599 339 3 157 Oslo 3 378 14 723 4 358 1 065 315 4 673 Innlandet 374 847 2 264 132 354 2 618 Vestfold og Telemark

  Statistikk
 • Stortingsvalet

  Publisert:

  Østfold -1,6 -4,9 -5,2 -0,8 0,3 2,4 5,5 1,7 0,5 Akershus -0,5 -4,8 -3,4 -0,3 1,0 2,0 2,7 1,5 0,5 Oslo -5,4 -3,5 -2,9 -0,3 2,5 2,0 1,0 4,0 1,6 Hedmark -2,4 -3,3 -4,7 -0,2 0,1 2,1 5,9 1,1 0,0 Oppland Østfold 9 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 Akershus 19 3 2 2 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 Oslo 20 2 2 1 0 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 Hedmark 7 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

  Statistikk
 • Næringenes økonomiske utvikling

  Publisert:

  ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

  Statistikk
 • Opna konkursar

  Publisert:

  (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buskerud (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 142 88 25 7 4 18 93 68 11 5 4 5 Innlandet 41 20 11 4 3 3 33 23 8 0 0 2 Hedmark (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 177 33 0 142 0 0 2 0 0 130 35 0 93 0 0 1 1 0 Innlandet 42 0 0 41 0 0 0 1 0 42 8 0 33 0 0 0 1 0 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg

  Publisert:

  ³ Industrivirke avvirket for salg 3. kvartal 2021 I alt Gran Furu Lauvtrær Hele landet 2 667 2 009 569 89 Oslo og Viken 743 522 188 33 Innlandet 1 015 747 233 35 Finnmárku 1 - 1 - Gjennomsnittlig tømmerpris Gjennomsnittlig tømmerpris 2020 Kr/m³ Hele landet 377 Viken 385 Oslo 388 Innlandet 389 Vestfold og Telemark 369 Agder 368 Rogaland 335 Vestland 343

  Statistikk
 • 12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller (B)

  ) Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sentrum, Marka, Oslo kommune sektor overgripende for Oslo Bydeler

  Statistikkbanken
 • 13268: Politianmeldelser med grunnlag i kulturminneloven (F)

  ) Landet, Landet uten Oslo, Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslo kommune, Østfold fylkeskommune (-2019), Akershus fylkeskommune (-2019), Oslo kommune, Hedmark fylkeskommune (-2019

  Statistikkbanken
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  0723 Bjertnestunet 3034 Nes 374 0,20 1 859 0801 Oslo i alt 1 043 168 270,45 3 857 0301 Oslo Rælingen 14 537 4,48 3 247 3031 Nittedal 10 766 4,83 2 227 3049 Lier 2 446 1,61 1 516 0802 Movatn 0301 Oslo 294 0,54 547 1001 Hamar i alt 28 535 13,95 2 045 3403 Hamar 26 121 12,17 2 147 3411 Ringsaker

  Statistikk
 • 12406: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B)

  ) Fastlønnet, Tilskudd, Turnusfysioterapeut, Avtaleform i alt, Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sentrum, Marka, Oslo kommune

  Statistikkbanken
 • Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

  Publisert:

  Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo Publisert: 22. mars 2018 I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet

  Artikkel
 • 12405: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B)

  , Næringsdrivende fastleger, Turnuslege, Næringsdrivende leger utenfor fastlegeordningen, Avtaleform i alt, Alle bydeler i Oslo, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Sentrum, Marka, Oslo kommune

  Statistikkbanken
 • 13269: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader fra regionale planer (F)

  ), Dispensasjonssøknader der fylkeskommunen IKKE har gitt samtykke (antall) Landet, Landet uten Oslo, Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslo kommune, Østfold fylkeskommune (-2019

  Statistikkbanken
 • 13270: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader fra planbestemmelser om kulturminner (F)

  påklaget vedtak om dispensasjon (antall) Landet, Landet uten Oslo, Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslo kommune, Østfold fylkeskommune (-2019), Akershus fylkeskommune (-2019), Oslo kommune, Hedmark fylkeskommune (-2019

  Statistikkbanken
 • 13266: Fylkeskommunens uttalelser om bygge- og rivesaker som påvirker kulturminner (F)

  ) Landet, Landet uten Oslo, Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslo kommune, Østfold fylkeskommune (-2019), Akershus fylkeskommune (-2019), Oslo kommune, Hedmark fylkeskommune (-2019

  Statistikkbanken
 • 13120: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader etter kulturminneloven (F)

  ) Landet, Landet uten Oslo, Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslo kommune, Østfold fylkeskommune (-2019), Akershus fylkeskommune (-2019), Oslo kommune, Hedmark fylkeskommune (-2019

  Statistikkbanken