Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4402 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

  Publisert:

  Notater 2007/53 Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling Publisert: 19. november 2007 I forbindelse med Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Oslo,Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31, 2006-2007

  Publikasjon
 • Over 7 500 bak hver Oslo-representant

  Publisert:

  Valgaktuelt 2007 Over 7 500 bak hver Oslo-representant Publisert: 20. juni 2007 I Oslo: Jon Olav Folsland I Oslo står det over 7 500 stemmeberettigede bak hver av de 59 representantene som blir valgt inn i høstens kommunevalg

  Artikkel
 • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2006/2 Levekår i Oslo Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst Publisert: 18. mai 2006 Handlingsprogram Oslo indre, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket av endringene i perioden fra 1997 og fram til 2003/2004 er en klar forbedring av

  Artikkel
 • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

  Publisert:

  Rapporter 2006/15 Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst Publisert: 22. april 2006 Handlingsprogram Oslo indre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedproblemstillingen i denne rapporten er hvilke endringer i levekår og

  Publikasjon
 • Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2005/6 Befolkningsstatistikk Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo Publisert: 8. desember 2005 Folk som bor i ytre Oslo vest blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige bydelene

  Artikkel
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

  Publisert:

  Rapporter 2006/33 Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet Publisert: 25. oktober 2006 Rapporten analyserer vestlige og ikke-vestlige innvandreres og nordmenns flyttebevegelser mellom grunnkretser og bydelsgrupper i Oslo i

  Publikasjon
 • Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo

  Publisert:

  Vedfyring og utslipp til luft. Endelige landstall, 1.januar til 31.desember 2005 Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo Publisert: 14. november 2006 Omfanget av vedfyring varierer stort mellom fylkene, fra under 100 kg per innbygger i Oslo til over 600 kg i Oppland og Nord-Trøndelag

  Artikkel
 • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

  Publisert:

  (-2019) 469 491 994 045 Oslo 873 952 1 204 677 Hedmark (-2019) 389 451 828 633 Oppland (-2019

  Statistikk
 • Amerikanerne drar til Oslo, danskene velger Oppland

  Publisert:

  Hotellovernattinger, 2001 Amerikanerne drar til Oslo, danskene velger Oppland Publisert: 29. juli 2002 Mens tyskerne og danskene helst drar til Oppland, er Oslo det mest populære målet for amerikanere, briter og svensker som bor

  Artikkel
 • Antall arbeidsforhold og lønn

  Publisert:

  endring Absolutte tall Prosentvis endring Viken 591 214 4,8 46 050 3,3 Oslo 527 834 5,7 53 240 3,8 Innlandet 188 055 3,5 41 830 2,8 Vestfold og Telemark 205 642

  Statistikk
 • De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/1 Barnefamiliene De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo Publisert: 3. Barnefamilier bosatt i Oslo, Akershus og Rogaland har en vesentlig høyere inntekt enn barnefamilier bosatt i Nord

  Artikkel
 • Nasjonale prøver

  Publisert:

  kjønn 51 50 50 58 262 58 003 58 580 Gutter 51 49 52 29 372 29 158 29 708 Jenter 50 51 48 28 890 28 845 28 872 Fylke Viken 51 50 50 14 399 14 392 14 463 Oslo 53 52 51 6 455 6 406 6 399 Innlandet 50 50 49 kjønn 50 50 50 61 541 61 518 61 669 Gutter 51 49 51 31 386 31 281 31 438 Jenter 50 51 48 30 155 30 237 30 231 Fylke Viken 51 50 50 15 422 15 435 15 459 Oslo 53 52 52 6 417 6 424 6 452 Innlandet 49 50 49

  Statistikk
 • Elektrisitet

  Publisert:

  ) 5 246 3,9 5 112 4 131 10 0 Akershus (-2019) 848 0,6 834 14 0 5 0 Oslo 151 0,1 22 129 0 0 0 Hedmark (-2019) 5 983 4,7 1 893 11 539 127 76 1 106 2 231 Akershus (-2019) 8 336 6,6 76 28 371 302 364 2 509 4 686 Oslo 8 704 6,9 58 7 254 570 288 3 410 4 116 Hedmark (-2019

  Statistikk
 • Banker og kredittforetak

  Publisert:

  .. Oslo 566 356 564 317 598 536 710 447 Innlandet .. .. .. 168 375 Hedmark (-2019) 70 769 76 484 84 892 .. Oppland (-2019) 116 696 124 680 125 935 .. Oslo 852 616 804 258 978 748 962 839 Innlandet .. .. .. 161 396 Hedmark (-2019) 83 246 89 281 93 306

  Statistikk
 • Føretak

  Publisert:

  (-2019) 49 436 8 181 7 270 0 0 Buskerud (-2019) 24 081 3 236 2 742 0 0 Oslo 78 260 14 322 12 244 80 507 15 362 Innlandet 0 0 0 27 498 3 738 Hedmark (-2019

  Statistikk