Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 4402 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert

  Publisert:

  Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert Publisert: 24. april 2017 Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør størst nettoinnflytting. Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør

  Artikkel
 • Free child care in Oslo

  Report 1: Following the children in third grade

  Publisert:

  Reports 2016/36 Free child care in Oslo Report 1: Following the children in third grade Published: 1

  Publikasjon
 • Mest kjøring i Oslo og Akershus

  Publisert:

  Mest kjøring i Oslo og Akershus Publisert: 11. mars 2016 Hver femte kilometer med små godsbiler ble kjørt i Oslo og Akershus. En tredel av godset transporteres i og mellom de to fylkene, og 40 prosent av alle leveranser ble utført her

  Artikkel
 • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

  Publisert:

  Mange førskolebarn flytter fra Oslo Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder

 • SSB Oslo flyttet 14. februar

  Publisert:

  SSB Oslo flyttet 14. februar Etter 20 år i Kongens gate 6 flytter SSB i Oslo til nyrestaurerte lokaler i Akersveien 26. Ansatte her har telefonnummer som starter med 62 88. Telefonnumrene i Oslo vil være de samme etter flytting.   Ny

 • Flytting til og fra Oslos bydeler

  Publisert:

  Rapporter 2013/11 Flytting til og fra Oslos bydeler Publisert: 21. mars 2013 Flyttemønsteret i Oslo preges av en tredeling. Samtidig fylles de indre bydelene med yngre innflyttere til Oslo. Tredelt flyttemønster i Oslo

  Publikasjon
 • Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2012/1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i barnevernet Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet Publisert: 7. mars 2012 Ved inngangen til 2010 hadde 32 prosent av barn og unge i Oslo innvandrerbakgrunn

  Artikkel
 • Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud

  Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og levekårsundersøkelsen 2007

  Publisert:

  levekårsundersøkelsen 2007 Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Publisert: 9. april 2010 Statistisk sentralbyrå ønske fra Oslo kommune sett på kulturbruken blant befolkningen i Oslo fra 1991 til 2008. Målet har vært å se på

  Publikasjon
 • Oslo og Akershus de største reiselivsfylkene

  Publisert:

  Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme Oslo og Akershus de største reiselivsfylkene Publisert: 27. juni 2011 Turister bruker over 110 milliarder kroner i Norge. Nærmere 3 av 10 kroner legges igjen i Oslo og Akershus. Forfatter

  Artikkel
 • Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo

  Flyktninger bosatt 1997-2007

  Publisert:

  Notater 2009/01 Flyktninger bosatt 1997-2007 Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Publisert: 9. januar 2009 Som for landet generelt, har sekundærflyttingene mellom bydeler i Oslo vært størst den

  Publikasjon
 • Boligprisene i Oslo på 1990-tallet

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 2/2004 Boligprisene i Oslo på 1990-tallet Publisert: 29. april 2004 Hvor mye har boligprisene i Oslo steget siden oppgangen begynte tidlig på 1990-tallet? Har de steget mer enn i resten av landet? Har alle boligtyper i Oslo steget like mye i pris

  Artikkel
 • Slutt på billige boliger i Oslo?

  OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002

  Publisert:

  Notater 2004/50 OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Slutt på billige boliger i Oslo? Publisert: 24 billige boliger i Oslo?. OBOS-leiligheters prisutvikling 1991-2002 Ansvarlig Dag Einar Sommervoll Serie og -nummer Notater 2004/50 Utgiver Statistisk sentralbyrå

  Publikasjon
 • De fleste somaliere bor i Oslo

  Publisert:

  SSB-publikasjon De fleste somaliere bor i Oslo Publisert: 22. september 2004 Rapporten viser blant annet at somaliere utgjør den femte største innvandrergruppen i Norge, og at nesten halvparten av dem er bosatt i Oslo-området

  Artikkel
 • Oslo er bedre enn sitt rykte

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/4 Anmeldt vold Oslo er bedre enn sitt rykte Publisert: 1. desember 1997 Volden øker ikke mest i Oslo, det gjør den i Stavanger. Det er også der innslaget av grov vold er

  Artikkel
 • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2003/2 Fattigdom og inntektsfordeling Oslo - flest fattige og størst ulikhet Publisert: 8. mai 2003 Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene. Hovedstaden har den

  Artikkel