Søk

Viser 15 av 88
Sorter:
 1. Kommuneareal Kongsvinger - SSB

  Slik fordeler arealet i din kommune seg Kommune Kongsvinger (Innlandet) Kommunens totale areal Befolkningstetthet Andel som bor i tettsted

 2. Kostra Kongsvinger - SSB

  KOSTRA nøkkeltall Kongsvinger - 3401 (Innlandet)

 3. Kommunefakta Kongsvinger - SSB

  . Kommune Kongsvinger (Innlandet) Folketallet Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal Les mer om Norges befolkning på

 4. Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst - SSB

  Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst Publisert: 18. september 2020 Skogeierne hogger stadig mer

 5. Milano-Kongsvinger uten retur - SSB

  Samfunnsspeilet, 1999/3 Milano-Kongsvinger uten retur Publisert: 15. juni 1999 Ikke alle vet at 377 av arbeidsplassene på

 6. Negative livshendelser – hvem rammes mest?

  , A. (2016). Hopning av dårlige levekår: en analyse av levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013. Rapporter 2016/32. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

 7. Møt våre ansatte

  . Vi har lokaler i Oslo og i Kongsvinger, med til sammen over 800 ansatte.Her møter du noen av våre ansatte innenfor ulike fagfelt i SSB

 8. 19 prosent høyere omsetning i dagligvare under pandemien

  . Omsetningen i Fredrikstad/Sarpsborg økte med 42 prosent, og i regionene Moss og Kongsvinger var

 9. Tall som forteller

  står for den daglige styringen av SSB, som har rundt 850 ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Kongsvinger

 10. Dårligere levekår blant ikke-heterofile

  . Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Gram, K.H. (2021). 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https

 11. Store forskjeller i innvandreres livskvalitet

  levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013. Rapporter 2016/32. Oslo-Kongsvinger. Statistisk sentralbyrå. Barstad, A. (2018). Livskvalitet blant innvandrere. En analyse basert på

 12. Stadig flere villsvin skutt i Norge

  . Fortsatt er det her mesteparten av villsvinene blir felt, men de siste årene har det blitt felt stadig flere villsvin i innlandskommunene Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum. Sist jaktår ble det også

 13. Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020 - SSB

  omsetningsøkning. Fredrikstad/Sarpsborg økte med 41 prosent, og i regionene Moss og Kongsvinger var

 14. Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020 - Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt på økonomiskeregioner - SSB

  :00 Hele landet 195 035 230 044 35 009 18,0 Halden 830 1 225 395 47,6 Fredrikstad/Sarpsborg 4 141 5 818 1 677 40,5 Moss 1 731 2 362 632 36,5 Kongsvinger 1 173 1 584 412 35,1 Indre

 15. Over halvparten av nye personbiler er elbiler - SSB

  ØVRE EIKER 57 LIER 66 FLESBERG 52 ROLLAG 61 NORE OG UVDAL 57 JEVNAKER 55 LUNNER 60 OSLO 51 KONGSVINGER 43 HAMAR 50 LILLEHAMMER 53