Søk

Viser 15 av 18
Sorter:
 1. Hol og Øyer har landets dyreste fjellhytter - Antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum for fritidsboliger i frittsalg. Fjellhyttekommuner. 2014-2107 - SSB

  Målselv 109 1 299 000 1233 Ulvik 35 1 290 000 0516 Nord-Fron 191 1 212 000 0540 Sør-Aurdal 377 1 212 000 0827 Hjartdal 315 1 194 000 0940 Valle 205 1 190 000 0513

 2. Hol og Ulvik har de dyreste fjellhyttene - Gjennomsnittspris og antall omsatte hytter i fritt salg. 2016-2019 - SSB

  Skog 0938 Bygland 903 000 75 Fjell 0940 Valle 1 302 000 244 Fjell 0941 Bykle 2 709 000 648 Fjell 1001 Kristiansand 2 931 000 208 Sjø

 3. Folketellingen 1970. Kommunehefter

  Åmli 0935 Iveland 0937 Evje og Hornnes 0938 Bygland 0940 Valle 0941 Bykle

 4. Folketellingen 1990. Kommunehefter

  Åmli 0935 Iveland 0937 Evje og Hornnes 0938 Bygland 0940 Valle 0941 Bykle

 5. 211 egg hver i året - Høner per innbygger. Kommune - SSB

  Evje og Hornnes 3 625 .. .. 0938 Bygland 1 207 .. .. 0940 Valle 1 225 .. .. 0941 Bykle 958 .. .. 1001 Kristiansand 91 440 .. .. 1027 Audnedal 1 786

 6. Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra - Andel ansatte i handel- og service etter avstand til holdeplass med minst 60 avgangeri uka - SSB

  Åmli 64 8 28 0935 Iveland 25 5 71 0937 Evje og Hornnes 64 25 11 0938 Bygland 0 0 100 0940 Valle 0 2 98 0941 Bykle 0 0 100 1001 Kristiansand 97 2 0 1002 Mandal 93 3 4 1003 Farsund 89 11 1 1004

 7. Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning - Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammeti 2012 etter forenklet status i november 2013. Utvalgte programkommuner. Anta

  : : 4 100 100 : 100 : 0940 Valle 5 100 : : : : : : : 100 : 1004 Flekkefjord 5 100 : : : : : : : 100

 8. Folketellingen 1960. Kommunehefter

  Evje og Hornnes 0938 Bygland 0939 Hylestad 0940 Valle 0941 Bykle

 9. Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet - Gjennomsnittspris og antall omsatte hytter i fritt salg.2015-2018 - SSB

  Skog 0938 Bygland 949 000 62 Fjell 0940 Valle 1 216 000 210 Fjell 0941 Bykle 2 561 000 636 Fjell 1001 Kristiansand 2 832 000 213 Sjø

 10. Svakaste folkevekst sidan 2006 - Berekna folkevekst og folkemengde. Heile landet, fylke og kommunar - SSB

  Åmli 1 847 4 1 851 0935 Iveland 1 317 33 1 350 0937 Evje og Hornnes 3 582 25 3 607 0938 Bygland 1 204 -15 1 189 0940 Valle 1 242 -2 1 240 0941 Bykle 945 13 958 1001 Kristiansand 88 447 768 89 215 1002

 11. Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland - Liste over kommunene ut fra antall statlige årsverk per 1 000 innbyggere- SSB

  Lindås 14 737 211 14,3 0127 Skiptvet 3 658 52 14,2 1850 Divtasvuodna Tysfjord 1 974 28 14,2 0620 Hol 4 460 63 14,1 0940 Valle 1 285 18 14,0 1835

 12. Folketellingen 1980. Kommunehefter

  [Grunnkretser og tettsteder] 0940 Valle [Grunnkretser og tettsteder] 0941 Bykle [Grunnkretser og tettsteder]

 13. Flere kvinner enn menn til valgurnene - Kommunestyrevalget 2015. Godkjente stemmer etter parti/valgliste i kommunene. Prosent- SSB

  Bygland 20,3 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 21,9 0,0 0940 Valle 51,8 0,0 10,0 0,0 28,4 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0941 Bykle 50,0 0,0 19,1

 14. Høyest lønn i Bærum - Bostedskommune. Månedslønn (kr) og antall arbeidsforhold med lønn - SSB

  720 39 750 41 880 37 240 1 701 823 878 0938 Bygland 39 230 39 780 38 770 42 310 43 970 40 390 542 248 294 0940 Valle 40 050 42 220 39 240 42 610 45 270

 15. Høyest lønn i Bærum - Arbeidsstedskommune. Månedslønn (kr) og antall arbeidsforhold med lønn - SSB

  1 674 805 869 0938 Bygland 38 190 36 830 39 760 40 540 41 170 40 080 513 179 334 0940 Valle 39 660 40 470 38 940 41 220 42 990 39 290 575 269 306 0941