Folketellingen 1980 – Kommunehefter og dokumentasjon

Aust-Agder
KommunehefteDokumentasjon
0901 Risør[Grunnkretser og tettsteder]
0903 Arendal[Grunnkretser og tettsteder]
0904 Grimstad[Grunnkretser og tettsteder]
0911 Gjerstad[Grunnkretser og tettsteder]
0912 Vegårshei[Grunnkretser og tettsteder]
0914 Tvedestrand[Grunnkretser og tettsteder]
0918 Moland[Grunnkretser og tettsteder]
0919 Froland[Grunnkretser og tettsteder]
0920 Øyestad[Grunnkretser og tettsteder]
0921 Tromøy[Grunnkretser og tettsteder]
0922 Hisøy[Grunnkretser og tettsteder]
0926 Lillesand[Grunnkretser og tettsteder]
0928 Birkenes[Grunnkretser og tettsteder]
0929 Åmli[Grunnkretser og tettsteder]
0935 Iveland[Grunnkretser og tettsteder]
0937 Evje og Hornnes[Grunnkretser og tettsteder]
0938 Bygland[Grunnkretser og tettsteder]
0940 Valle[Grunnkretser og tettsteder]
0941 Bykle[Grunnkretser og tettsteder]