Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 21 treff for "årsinntekt" på nettstedet

Sorter etter:
 • Førstemann ut har lav sosial bakgrunn

  Publisert:

  årsinntekt og utdanningsnivå og samlivsstart. I motsetning til det å være under utdanning, så oppvekstfamilien, og den enkeltes egne ressurser og egenskaper. Vi har sett at årsinntekt, utdanning og religion påvirker når vi etablerer vårt første samliv. Økning

  Artikkel
 • Nyankomne har oftest lav inntekt

  Publisert:

  mange nyankomne fra Polen kommer dårlig ut i våre oversikter, antar vi har sammenheng med at en meget stor andel av dem kom så sent i 2006 at årsinntekten

  Artikkel
 • Flere tar del i inntektsveksten

  Publisert:

  typisk lav årsinntekt. I 1986 hadde 50 prosent av alle husholdninger bankinnskudd som utgjorde like mye som eller mer enn minsteytelsen i folketrygden årsinntekt. Ved å se på inntektsnivået i en periode på for eksempel tre år vil vi få et mer robust mål på lavinntekt. Resultatet av å bruke EUs målemetode er at

  Artikkel
 • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

  Publisert:

  høyere enn 2G, det vil si en årsinntekt på over 138 000 kroner. På grunn av at så

  Artikkel
 • Hvem er mest fornøyd med samlivet?

  Publisert:

  hadde en årsinntekt på mer enn 350 000 kroner i 2002, øker tilbøyeligheten til å være mer enn moderat forpliktet til og fornøyd med forholdet. Videre ser

  Artikkel
 • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

  Publisert:

  . Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt). Inntekt etter skatt, for ulike husholdningstyper. 2003

  Artikkel