Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 21 treff for "årsinntekt" på nettstedet

Sorter etter:
 • Førstemann ut har lav sosial bakgrunn

  Publisert:

  årsinntekt og utdanningsnivå og samlivsstart. I motsetning til det å være under utdanning, så oppvekstfamilien, og den enkeltes egne ressurser og egenskaper. Vi har sett at årsinntekt, utdanning og religion påvirker når vi etablerer vårt første samliv. Økning

  Artikkel
 • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

  Publisert:

  . Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt). Inntekt etter skatt, for ulike husholdningstyper. 2003

  Artikkel
 • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

  En empirisk analyse av perioden 1993-2001

  Publisert:

  årsinntekt, avtok frem til slutten av nittitallet og deretter økte svakt. Ved å basere analysen på OECDs målemetode faller andelen

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008

  Publisert:

  månadssatsar utan kostpengar og tilleggsutgifter for fulltidsopphald i kommunale barnehagar for hushald med brutto årsinntekt. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 viste ein marginal nedgang, medan det for årsinntekter

  Publikasjon
 • Flere tar del i inntektsveksten

  Publisert:

  typisk lav årsinntekt. I 1986 hadde 50 prosent av alle husholdninger bankinnskudd som utgjorde like mye som eller mer enn minsteytelsen i folketrygden årsinntekt. Ved å se på inntektsnivået i en periode på for eksempel tre år vil vi få et mer robust mål på lavinntekt. Resultatet av å bruke EUs målemetode er at

  Artikkel
 • Vi trimmer mer

  Publisert:

  . For eksempel har 85 prosent av barna som bor i husholdninger med årsinntekt

  Artikkel
 • Nyankomne har oftest lav inntekt

  Publisert:

  mange nyankomne fra Polen kommer dårlig ut i våre oversikter, antar vi har sammenheng med at en meget stor andel av dem kom så sent i 2006 at årsinntekten

  Artikkel
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2010

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 079, 2 218 og 2 262 kroner per januar 2010 sjølve maksimalsatsen på 2 330 kroner. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 og 375 000 kroner hadde ei endring

  Publikasjon
 • Hvem er mest fornøyd med samlivet?

  Publisert:

  hadde en årsinntekt på mer enn 350 000 kroner i 2002, øker tilbøyeligheten til å være mer enn moderat forpliktet til og fornøyd med forholdet. Videre ser

  Artikkel
 • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

  Publisert:

  høyere enn 2G, det vil si en årsinntekt på over 138 000 kroner. På grunn av at så

  Artikkel
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2011

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 090, 2 229 og 2 270 kroner per januar 2011. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner hadde ei endring på

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2012

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 145, 2 262 og 2 297 kroner per januar 2012. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner hadde ei endring på

  Publikasjon
 • Inequality in current and lifetime income

  Publisert:

  årlige tverrsnittsdata hviler imidlertid på en underliggende forutsetning om at årsinntekt er en god indikator for individenes økonomiske velferd. Både

  Publikasjon
 • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

  Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

  Publisert:

  . I alt 29 prosent var det vi kaller økonomisk avhengige. Dette innebærer at de hadde en samlet årsinntekt

  Statistikk
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, var på landsbasis høvesvis 2 125, 2 258 og 2 298 kroner per januar 2013 sjølve maksimalsatsen på 2 330 kroner. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 viste nedgang

  Publikasjon