Rapporter 2016/21

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2016

En ny ordning gjør kommunale barnehageplasser billigere for dem med lavest inntekt. For en husholdning med inntekter på en halv million eller mer blir en kommunal barnehageplass derimot dyrere.

Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge nivået på foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager og hvilke betalingsregler som er knyttet til barnehagene. Undersøkelsen er blitt gjennomført siden 1992.

Maksimum 6 prosent av inntekten skal gå til barnehage

1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for foreldrebetalingen i barnehager. Den nye ordningen skal sikre at ingen husholdninger bruker mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt på en barnehageplass, opp til maksimalsatsen på

2 655 kroner. Ordningen gjelder for både private og kommunale barnehager.

375 000 kroner i årsinntekt gir barnehageplass til under 2 000

For husholdninger med en inntekt på 250 000 kroner sørger den nye ordningen for en gjennomsnittlig månedssats, uten kostpenger og tilleggsutgifter, på 1 303 kroner for private og kommunale barnehager. For kommunale barnehager tilsvarer dette en nedgang på rundt 40 prosent fra januar 2015 til januar 2016. For husholdninger med brutto årsinntekt på 375 000 og 500 000 kroner var de gjennomsnittlige månedssatsene henholdsvis 1 967 og 2 652 kroner. Det tilsvarer henholdsvis en nedgang på 15,8 prosent og en oppgang på 9,8 prosent for kommunale barnehagesatser siden januar 2015.

I januar 2016 betalte den gjennomsnittlige norske husholdningen 2 362 kroner for en barnehageplass.

Nye kilder tatt i bruk

Rapporten bygger ikke lenger på tall fra KOmmune-STat-Rapportering (KOSTRA) og utvalgte private barnehager. Undersøkelsen er fra og med 2016 derimot en totalteltelling av kommunale og private barnehager basert på tall fra Utdanningsdirektoratets rapporteringsportal BASIL.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir).

Om publikasjonen

Tittel

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2016

Ansvarlig

Leiv Tore Salte Rønneberg

Serie og -nummer

Rapporter 2016/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet (Udir)

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9353-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9352-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt