Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 21 treff for "årsinntekt" på nettstedet

Sorter etter:
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Publisert:

  månedsinntekt etter skatt. Siden inntektsstatistikken kun har opplysninger om årsinntekt, er denne dividert med 12 for å komme fram til månedsinntekten

  Artikkel
 • 04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (avslutta serie)

  årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1), Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent

  Statistikkbanken
 • 04898: Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall (K) (avslutta serie)

  : Månedssats med årsinntekt 150 000-199 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent) (gjelder rapporteringsår +1), Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt 250 000-299 999 kroner eksklusive kostpenger fulltidsopphold (100prosent

  Statistikkbanken
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

  Publisert:

  , både per barn og per husholdning. Likevel utgjør deres barnehageutgifter større andel av deres årsinntekt før skatt enn hva som er tilfelle for ikke-lavinntektsfamilier

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2008

  Publisert:

  månadssatsar utan kostpengar og tilleggsutgifter for fulltidsopphald i kommunale barnehagar for hushald med brutto årsinntekt. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 viste ein marginal nedgang, medan det for årsinntekter

  Publikasjon
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2016

  Publisert:

  både private og kommunale barnehager. 375 000 kroner i årsinntekt gir barnehageplass til under 2 000 For husholdninger med en inntekt på 250 000 kroner rundt 40 prosent fra januar 2015 til januar 2016. For husholdninger med brutto årsinntekt på 375 000 og 500 000 kroner var de gjennomsnittlige

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, var på landsbasis høvesvis 2 125, 2 258 og 2 298 kroner per januar 2013 sjølve maksimalsatsen på 2 330 kroner. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 viste nedgang

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2010

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 079, 2 218 og 2 262 kroner per januar 2010 sjølve maksimalsatsen på 2 330 kroner. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 og 375 000 kroner hadde ei endring

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014

  Publisert:

  landsbasis utgjer gjennomsnittlege månadssatsar utan kostpengar og tilleggsutgifter for fulltidsopphald i kommunale barnehagar for hushald med brutto årsinntekt

  Publikasjon
 • Inequality in current and lifetime income

  Publisert:

  årlige tverrsnittsdata hviler imidlertid på en underliggende forutsetning om at årsinntekt er en god indikator for individenes økonomiske velferd. Både

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2012

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 145, 2 262 og 2 297 kroner per januar 2012. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner hadde ei endring på

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2011

  Publisert:

  årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 090, 2 229 og 2 270 kroner per januar 2011. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner hadde ei endring på

  Publikasjon
 • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

  Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

  Publisert:

  . I alt 29 prosent var det vi kaller økonomisk avhengige. Dette innebærer at de hadde en samlet årsinntekt

  Statistikk
 • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

  En empirisk analyse av perioden 1993-2001

  Publisert:

  årsinntekt, avtok frem til slutten av nittitallet og deretter økte svakt. Ved å basere analysen på OECDs målemetode faller andelen

  Publikasjon
 • Vi trimmer mer

  Publisert:

  . For eksempel har 85 prosent av barna som bor i husholdninger med årsinntekt

  Artikkel