Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Virksomheter, foretak og regnskap (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 51 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økt andel gründere blant innvandrerne - Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter fylke. Innvandrere etter landbakgrunnog for hele befolkningen. 2015

   Publisert:

   -/EØS-land fra Vest-Europa I alt 34 168 7 292 617 1 838 344 2 187 1 593 Østfold 5,4 4,9 5,7 4,9 2,6 4,7 4,5 Akershus 12,1 13,5 9,7 15,1 10,2 15,1 12,3 Oslo

   Artikkel
  • 4 557 konkursar i 2017

   Publisert:

   høvesvis 34 og 56 fleire konkursar. I nokre fylker konkursar gjekk ned. Den største nedgangen i absolutt tal var det i Hordaland og Oslo med høvesvis 84 og 57 færre konkursar

   Artikkel
  • Fleire nye føretak

   Publisert:

   16148 1. kv. 2016 16574 1. kv. 2017 17559 I 1. kvartal 2017 vart det registrert 3 666 nye føretak i Oslo. Samanlikna med 1

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   . 2015 Til tabellen Mange firmaer dukker opp i Oslo og Akershus Hvor i landet firmaet blir etablert, har betydning for tilgangen til kunder og ressurser som ellers kreves for å drive virksomheten. (Isaksen, 2006 byområdene i Norge finner vi i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. Om lag 53 prosent av innvandrerne i Norge bor i disse byområdene (SSB 2017a

   Artikkel
  • 565 000 virksomheter i Norge

   Publisert:

   tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,2 prosent av det totale antallet virksomheter, mens andelen var på

   Artikkel
  • Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

   Publisert:

   Østfold 78 91 Vest-Agder 83 91 Telemark 89 93 Sør-Trøndelag 84 93 Nord-Trøndelag 88 93 Rogaland 87 95 Oslo 86 96 Hedmark 85 96 Oppland 90 98 Buskerud 87 98

   Artikkel
  • Økt andel gründere blant innvandrerne

   Publisert:

   . 2015 Til tabellen Mange firmaer dukker opp i Oslo og Akershus Hvor i landet firmaet blir etablert, har betydning for tilgangen til kunder og ressurser som ellers kreves for å drive virksomheten. (Isaksen, 2006 byområdene i Norge finner vi i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. Om lag 53 prosent av innvandrerne i Norge bor i disse byområdene (SSB 2017a

   Artikkel
  • Færre til skifteretten

   Publisert:

   . Nedgangen i absolutte tal var størst i Hordaland og Oslo med respektive 65 og 59 færre konkursar enn i 2. kvartal 2016

   Artikkel
  • Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

   Publisert:

   høvesvis 18,8 og 18,1 prosent i Finnmark og Nordland, og 17,8 prosent i både Troms og Oslo. Kvinner leiar 66 prosent av alle aksjeselskapa innanfor anna

   Artikkel
  • Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal

   Publisert:

   . Desse hadde ei total omsetning på til saman 1 568 milliardar kroner. Deretter kom føretak registrert i Oslo med ei omsetning

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   . Blant landets tre mest folkerike kommuner har virksomhetene i Oslo klart høyest andel innvandrere blant de ansatte, men det skyldes at så mange innvandrere bor i Oslo. Om man ser andelen innvandrere blant de ansatte i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i hver region, viser det seg at indikatoren for Bergen (101) er høyere enn for Oslo (91

   Publikasjon
  • Norge i en globalisert verden - betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

   Publisert:

   øst og nord, mens USA er største eierland i vest. I Oslo/Akershus og i Agder/Rogaland største eierland i vest. I Oslo/Akershus og i Agder/Rogaland står de utenlandskontrollerte foretakene for over en tredjedel av verdiskapingen. Forfatter

   Artikkel
  • Finnmarkskommuner på etablerertoppen

   Publisert:

   Sømna 22,8 1412 Solund 22,4 1662 Klæbu 22,3 1601 Trondheim 21,6 0301 Oslo kommune 21,6 1124 Sola 21,4 Kvalsund og Berg er kommunene som har. Etableringsgraden i storbyene. Prosent 2004 2005 2006 Oslo 18,4 20,1 21,6 Stavanger 18,1 18,6 20,3 Trondheim 18,6 19,9 21,6 Bergen 17,6 18,8 20,6 Av storbyene har Oslo den sterkeste veksten i etableringsgraden

   Artikkel
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79. Sammenlikner vi kommunene Oslo og Bergen, har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79 i disse årene. Av kommunene Oslo, Bergen og Trondheim har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Publikasjon