Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Virksomheter, foretak og regnskap (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 52 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Virksomheter

   Publisert:

   915 888 Viken 138 654 94 397 23 368 8 410 6 065 4 290 1 370 593 161 Oslo 100 459 71 461 14 808 5 325 4 053 2 879 1 051 603 279 Innlandet 47 893 32 785 7 430 3 257 2 244 1 543 436 167 31 Vestfold og organisasjoner Ufordelt sektor/andre Hele landet 629 953 28 784 4 985 327 569 268 534 81 Viken 138 654 4 983 930 70 545 62 177 19 Oslo 100 459 1 995 1 493 55 209 41 726 36 Innlandet 47 893 2 716 237

   Statistikk
  • Stor økning i antall virksomheter

   Publisert:

   . Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert nær 139 000 aktive virksomheter i Viken ved inngangen til 2022, mens Oslo passerte 100 000 for første gang. Disse to fylkene økte også

   Artikkel
  • Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

   Publisert:

   . Øre/kWh 2020 Total pris for kraft, nettleie og avgifter Kraftpris Nettleie Avgifter Heile landet 84,4 20,7 31,8 31,9 Viken 82,0 19,9 28,6 33,5 Oslo 84,4 20,3 30,1 34,0 Innlandet 91,0 21,0 34,7 35,3

   Statistikk
  • Føretak

   Publisert:

   (-2019) 49 436 8 181 7 270 0 0 Buskerud (-2019) 24 081 3 236 2 742 0 0 Oslo 78 260 14 322 12 244 80 507 15 362 Innlandet 0 0 0 27 498 3 738 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Opna konkursar

   Publisert:

   (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buskerud (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 142 88 25 7 4 18 93 68 11 5 4 5 Innlandet 41 20 11 4 3 3 33 23 8 0 0 2 Hedmark (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 177 33 0 142 0 0 2 0 0 130 35 0 93 0 0 1 1 0 Innlandet 42 0 0 41 0 0 0 1 0 42 8 0 33 0 0 0 1 0 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Stor nedgang i talet på konkursar

   Publisert:

   . Målt i absolutte tal var nedgangen størst i Oslo med 47 færre konkursar samanlikna med 3. kvartal 2020

   Artikkel
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

   Publisert:

   ) 2014 6 489 48,2 4,6 42,6 1,0 35,3 0,8 30,3 0,6 26,5 2015 6 858 46,6 4,0 42,0 0,9 35,0 0,8 30,0 2016 7 272 46,2 4,6 41,6 1,1 34,0 2017 7 363 44,7 5,1 40,9 2018 7 267 45,5 Oslo 2014 12 195 44,3 4,7

   Statistikk
  • Aksjer og kapitalutdelinger

   Publisert:

   ) Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte I alt 785 650 69 488 14,6 378 412 65 277 7,0 Fylker Oslo 120 116 12 757 17,2 57 017 15 731 8,2 Rogaland 75 201 7 888 15,6 41 161 5 646 8,5

   Statistikk
  • De største foretakene bidrar mest til verdiskapning

   Publisert:

   ). Bak disse tallene ligger det store regionale forskjeller, som øker over perioden. I Oslo og Akershus, regionen med det. Figur 2 viser forholdstall fordelt på landsdeler og næring. Oslo og Akershus har det

   Artikkel
  • Styre og leiing i aksjeselskap

   Publisert:

   42,5 253 275 83,2 16,8 211 91,9 8,1 Viken 133 310 80,1 19,9 240 57,1 42,9 56 352 83,6 16,4 38 94,7 5,3 Oslo 125 645 80,8 19,2 635 58,1 41,9 41 609 81,5 18,5 108 88,9 11,1 Innlandet 36 909 80,4 19,6 23

   Statistikk
  • Færre virksomheter med ansatte

   Publisert:

   . Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert vel 132 000 virksomheter i Viken og vel 95 000 i Oslo ved inngangen til 2021. januar 2021 Kartet viser antall virksomheter på 250x250 m rutenett, i utgangspunktet zoomet inn til Oslo-regionen

   Artikkel
  • Koronakrisens innvirkning på antall konkurser

   Publisert:

   usikkerhet til utviklingen framover, men både Oslo børs og børsene internasjonalt signaliserer kanskje en viss optimisme i disse dager. Oljeprisen har steget

   Artikkel
  • Finn detaljerte tall om utvikling i næringer

   Publisert:

   Trøndelag 465 L5 Vestlandet 4243 L4 Agder og Rogaland 3974 L3 Sør-Østlandet 132 L2 Hedmark og Oppland 0 L1 Oslo og Akershus 1285 Figuren viser at denne

   Artikkel
  • Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

   Publisert:

   størst i Oslo og Viken, mens den var langt mer beskjeden i Innlandet og Nordland. Ser vi kun på store virksomheter med minst 100 ansatte, er det i helt andre fylker at endringene er 5.36 Vestfold og Telemark 6.65 5.96 Trøndelag 8.13 8.46 Rogaland 9.79 10.01 Vestland 11.92 11.94 Viken 19.02 19.18 Oslo 23.26 23.10 Teknologisk utvikling og effektivisering i

   Artikkel