Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Virksomheter, foretak og regnskap (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 51 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999

   Publisert:

   Notater 2000/18 Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999 Publisert: 15. mars 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1

   Publikasjon
  • Hvor er kvinnene i næringslivet?

   Publisert:

   fylkesfordelingene, viser det seg at Akershus og Nord-Trøndelag ligger 3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, mens Oslo ligger 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet er flere kvinnelige etablerere av enkeltpersonforetak i Oslo-området og i Trøndelag. Den laveste andelen kvinnelige etablerere av enkeltpersonforetak

   Artikkel
  • Svensk kapital viktig for norsk næringsliv

   Publisert:

   ): Utenlandske eierinteresser i norske bedrifter , Samfunnsøkonomiske studier 14, Statistisk sentralbyrå, Oslo

   Artikkel
  • Flere nyetableringer og færre konkurser i norsk næringsliv

   Publisert:

   . Ett av tre foretak ligger i Oslo og Akershus. Enkeltpersonforetak må ha en, og bare en, innehaver. 41 prosent av alle konkurser med kvinnelig innehaver finner vi i Oslo. Tilsvarende ble også

   Artikkel
  • Innvandrarane i næringslivet

   Publisert:

   Austlandsområdet. Generelt er eit av tre føretak lokalisert i Oslo/Akershus, medan halvparten av alle føretak med eigar frå innvandrarbefolkninga er i Oslo/Akershus. Heile 85 prosent av dei pakistanske eigarane har føretaket sitt i Oslo/Akershus. At dei

   Artikkel
  • Finnmarkskommuner på etablerertoppen

   Publisert:

   Sømna 22,8 1412 Solund 22,4 1662 Klæbu 22,3 1601 Trondheim 21,6 0301 Oslo kommune 21,6 1124 Sola 21,4 Kvalsund og Berg er kommunene som har. Etableringsgraden i storbyene. Prosent 2004 2005 2006 Oslo 18,4 20,1 21,6 Stavanger 18,1 18,6 20,3 Trondheim 18,6 19,9 21,6 Bergen 17,6 18,8 20,6 Av storbyene har Oslo den sterkeste veksten i etableringsgraden

   Artikkel
  • Norge i en globalisert verden - betydning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

   Publisert:

   øst og nord, mens USA er største eierland i vest. I Oslo/Akershus og i Agder/Rogaland største eierland i vest. I Oslo/Akershus og i Agder/Rogaland står de utenlandskontrollerte foretakene for over en tredjedel av verdiskapingen. Forfatter

   Artikkel
  • Menn fortsatt i førersetet

   Publisert:

   kvinnelige eiere er relativt jevnt fordelt i alle fylker, men den er høyere i Oslo enn i resten av landet. Litt under 31 prosent av alle eiere av personlig eide foretak med forretningsadresse i Oslo var i 2009 kvinner. Mange kvinnelige eiere av personlig eide foretak var i 2009 25-44 år. Nesten halvparten tilhørte

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79 i disse årene. Av kommunene Oslo, Bergen og Trondheim har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Publikasjon
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   henholdsvis 76 og 79. Sammenlikner vi kommunene Oslo og Bergen, har bedrifter i Oslo klart høyest andel innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86

   Artikkel
  • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

   Publisert:

   ansatte. Nytten av variabelen kan illustreres gjennom et konkret eksempel. Virksomheter i Oslo med minst ti ansatte har omtrent dobbelt så høy 113 i 2012. Også blant disse innvandrerne lå de ovennevnte fylkene høyt, alle med indikatorer over 100. Virksomhetene i Vest-Agder, Østfold og Oslo hadde

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   . Blant landets tre mest folkerike kommuner har virksomhetene i Oslo klart høyest andel innvandrere blant de ansatte, men det skyldes at så mange innvandrere bor i Oslo. Om man ser andelen innvandrere blant de ansatte i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i hver region, viser det seg at indikatoren for Bergen (101) er høyere enn for Oslo (91

   Publikasjon
  • Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal

   Publisert:

   . Desse hadde ei total omsetning på til saman 1 568 milliardar kroner. Deretter kom føretak registrert i Oslo med ei omsetning

   Artikkel
  • 565 000 virksomheter i Norge

   Publisert:

   tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,2 prosent av det totale antallet virksomheter, mens andelen var på

   Artikkel
  • Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

   Publisert:

   høvesvis 18,8 og 18,1 prosent i Finnmark og Nordland, og 17,8 prosent i både Troms og Oslo. Kvinner leiar 66 prosent av alle aksjeselskapa innanfor anna

   Artikkel