Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Transport og reiseliv (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 83 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Overnattingar

   Publisert:

   Noreg Utlandet Heile landet 990 172 111 637 1 755 302 247 474 1,8 2,2 Viken 197 469 17 195 321 350 34 560 1,6 2,0 Oslo 182 570 39 128 326 633 80 074 1,8 2,0 Innlandet 68 937 3 950 159 180 13 377 2,3 Hyttegrender og vandrarheimar Heile landet 942 428 443 Viken 126 45 51 Oslo 70 : : Innlandet 113 85 56 Vestfold og Telemark 64 28 27 Agder 47 25 22 Rogaland 63

   Statistikk
  • Lufttransport

   Publisert:

   ) Passasjerer ombord ved avgang i transitt Norske lufthavner totalt 8 442 540 4 231 433 4 211 107 617 450 203 175 Oslo Gardermoen 3 304 528 1 663 213 1 641 315 350 716 0 Stavanger Sola 568 135 283 661 helikopterflygning Annen kommersiell flygning Norske lufthavner totalt 8 442 540 8 245 977 58 959 0 137 158 385 61 Oslo Gardermoen 3 304 528 3 268 455 36 029 0 0 2 42 Stavanger Sola 568 135 504 647 3

   Statistikk
  • Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer i 2020

   Publisert:

   særlig gjeldende i fylkene Oslo og Vestland, mens i Vestfold og Telemark og i Agder var det flere overnattinger i 2020 enn i 2019, formidlet via de internasjonale plattformene. Det var et kraftig fall i overnattinger i de største byene i Norge. I Oslo var det en nedgang i norske overnattinger, mens det i Bergen, Stavanger og Trondheim var flere norske overnattinger i 2020 enn i 2019

   Artikkel
  • Fleire overnattingar enn før pandemien

   Publisert:

   størst i Oslo, med 21 prosent. ¹ Tal for 2019 er laga ved å berekna frå dei gamle fylka til nye fylke

   Artikkel
  • De rikeste kjøpte hver femte elbil

   Publisert:

   : Over 1 854 300 kr Større ulikhet i Oslo Det er større sosiale ulikheter for kjøpet av nye elbiler i Oslo byområde Oslo byområde er definert som følgende kommuner: Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Nordre Follo, Lørenskog og Lillestrøm. Lukk

   Artikkel
  • Nesten like mange overnattingar som før pandemien i september

   Publisert:

   . Lukk var det storbyregionane Oslo, Bergensregion, Romerike og Trondheim som bidrog mest til auken

   Artikkel
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling

   Publisert:

   Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. I SSBs statistikkbank er det mulig å hente informasjon om bilparken fordelt på regioner. Studerer en disse tallene vil man finne at Oslo

   Artikkel
  • Avfall frå samferdsel

   Publisert:

   . Personbilar og varebilar Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Statistisk sentralbyrå. I Oslo er gjennomsnittsalderen framleis lavast på vraka bilar. (2017). Miljøårsrapport 2016. Henta frå https://avinor.no/globalassets/_oslo-lufthavn/om-oslo-lufthavn/om-oss/rapporter/miljoarsrapporter/miljoarsrapport-2016.pdf Avinor. (2021). Års- og

   Artikkel
  • Nordmenn hadde rekordmange overnattingar på hotell i august

   Publisert:

   . Lukk , var det Oslo som hadde flest hotellovernattingar, følgt av Bergensregion, Trondheim og Stavangerregion, før koronapandemien, har det vore størst nedgang i hotellovernattingar i Oslo, Bergensregion, Romerike og Asker/Bærum

   Artikkel
  • Fra fossil til fornybar energibruk i transport

   Publisert:

   -busser i Oslo-området helt siden 2012. Foreløpig er det kun 4 hydrogenstasjoner i Norge, i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondhjem og Hvam ved Lillestrøm. En

   Artikkel
  • Rekord for overnattingar i juli

   Publisert:

   . Endring mot same månad året før Vis som figur Vis som tabell Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Framleis få hotellovernattingar i Oslo Det var 3 millionar overnattingar overnattingar i Oslo og Innlandet, medan talet på overnattingar gjekk mest ned i Vestland, Agder og Møre og Romsdal. Sjølv om det i juli i

   Artikkel
  • Sterk vekst i norske overnattingar

   Publisert:

   . Samanlikna med juni i fjor var det og ei auke i alle fylka i landet, der særskilt Innlandet, Oslo og Nordland skilte seg ut med den største auka i talet på overnattingar. Samanliknar man med to år tilbake, er heile 7 av 10 overnattingar blitt borte i Oslo og på

   Artikkel
  • Overnattinger via internasjonale delingsøkonomi-plattformer

   Publisert:

   foreløpige tallene fra Eurostat kan vi se at hele 23 prosent av alle overnattingene var i «Oslo greater city»[1. Det kan være interessant å merke seg at selv om Oslo hadde klart flest overnattinger i 2019, var det under halvparten av det som var i København. ¹ «Oslo greater city» består her av Oslo, Bærum, Rælingen og Lørenskog

   Artikkel
  • Jernbanetransport

   Publisert:

   952 75,0 794 623 44,0 Lokaltog Oslo 23 555 55,3 492 595 27,3 Flytoget 2 205 5,2 114 639 6,4 Gjøvikbanen 1 180 2,8 46 265 2,6 Lokaltog Stavanger 3 324 7,8 112 26,5 InterCity - Oslo-Halden 1 335 3,1 97 938 5,4 InterCity - Oslo-Lillehammer 2 912 6,8 166 770

   Statistikk