Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Teknologi og innovasjon (12)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 12 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

   Publisert:

   . kvartal 2020 var det 57,8 prosent av de med IT-yrker som jobbet i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger

   Artikkel
  • Stabilisering i næringslivets FoU

   Publisert:

   næringslivets egenutførte FoU foregår i Oslo, hvor det ble utført FoU for 7,5 milliarder kroner i 2018. Etter Oslo følger Akershus, Trøndelag og Rogaland. Her har 28 prosent av virksomhetene FoU. Deretter følger Oslo med 27 prosent, Trøndelag med 26 prosent, og

   Artikkel
  • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

   Publisert:

   såkalte «Oslo-manualen» publisert av OECD. Siden forrige innovasjonsundersøkelse er disse oppdatert fra 3. (OM3) til 4. utgave (OM4). Dette

   Artikkel
  • Norske kommuner sliter med digital kompetanse

   Publisert:

   . Kommuner rundt Oslo sliter med rekrutteringen Rapporten viser at det er kommunene rundt Oslo som i

   Artikkel
  • Datasentre – et område i vekst

   Publisert:

   340.4 372.1 2011 364.7 396.4 2012 463.1 495.1 2013 518.6 543.5 2014 592.3 607.3 2015 622.4 630.3 2016 749.2 749.2 Høyest bruttoprodukt i Oslo Den største andelen av bruttoproduktet stammer fra Oslo. Oslos andel av næringsområdet har også økt i samme periode, fra 65 prosent i 2010 til 74 prosent i 2016

   Artikkel
  • Stadig betre breibanddekning i Noreg

   Publisert:

   omtrent to av tre av hushalda hadde fast breibandstilknytting. Dekninga er størst i Oslo, der 93,5 per 100 hushald har fast breiband, medan den. Medianhastigheit for private breiband, etter fylke. 3. kvartal 2018 ØSTFOLD 46.7 AKERSHUS 58.1 OSLO 53.6 HEDMARK 33.7 OPPLAND 31.5 BUSKERUD 48.3 VESTFOLD 55.1

   Artikkel
  • Private breibandsabonnement blir endå raskare

   Publisert:

   . Dekningsgraden er størst på Svalbard og i Oslo, med høvesvis 94 og 93 prosent, og minst i Finnmark med 76 prosent. Hastigheitene i Rogaland og Oslo er også på nivå med Akershus, med høvesvis 51,2 og 50,2 Mbit/s

   Artikkel
  • Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

   Publisert:

   . Figur 4 Figur 5 Utbredelsen økte mest i Nord-Trøndelag Andelen private bredbånd per 100 husholdninger var størst i Oslo både i 2004 og i 2016. I 4

   Artikkel
  • Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

   Publisert:

   . Vi ser likevel at denne sterke sammenhengen er avhengig av særlig én kommune. Oslo kommune er over 1 000 ganger større. Oslo kommune dominerer også sammenhengen for den største gruppen. Uten Oslo faller dette tallet til 81

   Artikkel
  • Flere innovatører i Norge enn tidligere rapportert

   Publisert:

   (Eurostat) i samarbeid med landenes statistikkbyråer. Denne er igjen basert på en manual for innovasjonsmålinger utarbeidet av OECD, den såkalte Oslo-manualen

   Artikkel
  • Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

   Handelsunderskuddet for IKT-varer øker

   Publisert:

   . Fra Oslo og Akershus ble det samlet eksportert IKT-varer for 4,2 milliarder kroner i 2009, og dette

   Statistikk
  • Mange innvandrere digitalt ekskludert

   Publisert:

   digitale samfunnet. Referanser Gravdahl, Berit og Lene Guthu (2008): Borger og bruker. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse. Oslo: Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Guthu, Lene og Sigrid Holm (2010): Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse. Oslo: Vox

   Artikkel