Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Svalbard (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lufttransport

   Publisert:

   ) Passasjerer ombord ved avgang i transitt Norske lufthavner totalt 9 793 956 4 889 289 4 904 667 727 696 174 601 Oslo Gardermoen 4 155 719 2 084 139 2 071 580 447 601 289 Stavanger Sola 712 031 356 helikopterflygning Annen kommersiell flygning Norske lufthavner totalt 9 793 956 9 527 404 132 530 336 132 100 1 556 30 Oslo Gardermoen 4 155 719 4 088 932 66 425 336 0 0 26 Stavanger Sola 712 031 644

   Statistikk
  • Elektrisitet

   Publisert:

   ) 5 246 3,9 5 112 4 131 10 0 Akershus (-2019) 848 0,6 834 14 0 5 0 Oslo 151 0,1 22 129 0 0 0 Hedmark (-2019) 5 983 4,7 1 893 11 539 127 76 1 106 2 231 Akershus (-2019) 8 336 6,6 76 28 371 302 364 2 509 4 686 Oslo 8 704 6,9 58 7 254 570 288 3 410 4 116 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Skatterekneskap

   Publisert:

   Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 35 139 34 323 40 450 -2,3 17,9 Ordinær skatt til primærkommunen 170 107 168 901 195 955 -0,7 16,0 Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 34 813 34 029 40 134 -2,3 17,9 Ordinær skatt til primærkommunen 168 450 167 353 194 293 -0,7 16,1

   Statistikk
  • Overnattingar

   Publisert:

   Noreg Utlandet Heile landet 990 172 111 637 1 755 302 247 474 1,8 2,2 Viken 197 469 17 195 321 350 34 560 1,6 2,0 Oslo 182 570 39 128 326 633 80 074 1,8 2,0 Innlandet 68 937 3 950 159 180 13 377 2,3 Hyttegrender og vandrarheimar Heile landet 942 428 443 Viken 126 45 51 Oslo 70 : : Innlandet 113 85 56 Vestfold og Telemark 64 28 27 Agder 47 25 22 Rogaland 63

   Statistikk
  • Regnskap for private barnehager

   Publisert:

   Viken 753 620 129 4 14 88 Oslo 380 286 92 2 14 91 Innlandet 168 144 23 1 14 91 Vestfold og Telemark 184 164 89,33 66,99 44,66 Oslo 128,32 96,24 64,16 98,87 74,15 49,44 Innlandet 134,69 101,02 67,35 67,67 50,75 33,83 Vestfold og

   Statistikk
  • Fylkesfordelt nasjonalregnskap

   Publisert:

   (-2019) 469 491 994 045 Oslo 873 952 1 204 677 Hedmark (-2019) 389 451 828 633 Oppland (-2019

   Statistikk
  • Føretak

   Publisert:

   (-2019) 49 436 8 181 7 270 0 0 Buskerud (-2019) 24 081 3 236 2 742 0 0 Oslo 78 260 14 322 12 244 80 507 15 362 Innlandet 0 0 0 27 498 3 738 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Opna konkursar

   Publisert:

   (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buskerud (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 142 88 25 7 4 18 93 68 11 5 4 5 Innlandet 41 20 11 4 3 3 33 23 8 0 0 2 Hedmark (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 177 33 0 142 0 0 2 0 0 130 35 0 93 0 0 1 1 0 Innlandet 42 0 0 41 0 0 0 1 0 42 8 0 33 0 0 0 1 0 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Næringenes økonomiske utvikling

   Publisert:

   ) 20 245 84 691 227 608,1 36 874,2 Oslo 54 806 315 542 1 062 305,9 156 559,0 Hedmark (-2019. Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter Endelige tall etter landsdeler. Bedrifter1 2019 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning (mill. kr) Lønn (mill. kr) Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

   Statistikk
  • Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

   Publisert:

   ) 2014 6 489 48,2 4,6 42,6 1,0 35,3 0,8 30,3 0,6 26,5 2015 6 858 46,6 4,0 42,0 0,9 35,0 0,8 30,0 2016 7 272 46,2 4,6 41,6 1,1 34,0 2017 7 363 44,7 5,1 40,9 2018 7 267 45,5 Oslo 2014 12 195 44,3 4,7

   Statistikk
  • Avfall frå hushalda

   Publisert:

   157 205 19 2020 Viken 572 151 297 32 44 40 8 Oslo 207 44 123 7 20 13 0 Innlandet 215 63 104 9 20 18 1 Vestfold og Telemark 250 87 92 14 24 29 3 Agder 163 42 74 18 4 24 1 Rogaland 216 49 120 8 19 16 2

   Statistikk
  • Arealbruk og arealressurser

   Publisert:

   snø, is og bre Ferskvann Viken 4,4 8,8 57,0 16,0 4,0 2,2 0,0 7,5 Oslo 27,5 2,1 61,5 1,7 0,9 0,1 0,0 6,2 Innlandet 1,8 4,2 49,7 26,6 6,5 5,4 0,6 5,3 Vestfold og Telemark 2,8 4,1 54,4 25,2 2,9 1,7 0,0 9,1 område for landbruk og fiske Næring, offentlig og privat tjenesteyting Transport, telekommunikasjon og teknisk infrastruktur Annet bebygd areal Viken 28,0 8,4 8,9 10,5 34,4 9,8 Oslo 41,3 0,9 0,5 12,8 29,5 15,0 Innlandet 15,8 10,0

   Statistikk
  • Anmeldte lovbrudd og ofre

   Publisert:

   31 490 45 608 5 629 Oslo 72 102 27 364 6 447 6 901 8 957 976 6 227 8 651 6 008 571 Øst 41 208 10 802 3 854 2 131 5 038 847 6 170 4 442 7 294 630 innbyggere I alt 56,0 16,2 4,9 4,0 6,9 1,3 7,4 5,9 8,5 1,0 Oslo 78,7 29,9 7,0 7,5 9,8 1,1 6,8 9,4 6,6 0,6 Øst 55,4 14,5 5,2 2,9 6,8 1,1 8,3 6,0 9,8 0,8

   Statistikk
  • Museum og samlingar

   Publisert:

   2016 4 150,7 3 954,8 3 069,2 2017 4 169,9 3 966,8 3 109,6 2018 4 244,4 4 056,4 3 169,0 2019 4 281,7 4 213,4 3 308,1 2020 4 310,3 4 173,7 3 359,7 2020 Viken 364,0 329,7 257,9 Oslo 1 131,1 1 127,5 919,9 149 10 410 251 38 874 117 8 087 482 2020 828 480 3 985 821 10 646 553 39 146 092 8 286 362 2020 Viken 20 467 422 539 11 140 6 837 980 314 Oslo 621 040 1 115 177 6 028 759 7 640 110 2 487 093 Innlandet 3

   Statistikk