Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 237 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Når betingelsene er straffen

   Publisert:

   behandlingsbehov. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er også et særvilkår som reguleres i egen forskrift. Ordningen ble innført som et prøveprosjekt i Oslo og

   Artikkel
  • Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn

   Publisert:

   . Sentre for foreldre og barn drives utelukkende av det offentlige Offentlige institusjoner omfatter institusjonene til de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Oslo kommune

   Artikkel
  • Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

   Publisert:

   livskvaliteten i Oslo Nedgangen i tilfredshet med livet siden 2020 har vært størst i Oslo, som ikke skilte seg negativt fra den høy tilfredshet falt med 8 prosentpoeng til 16 prosent. – At Oslo skiller seg negativt ut i 2021 kan ha en sammenheng med at hovedstaden har hatt

   Artikkel
  • Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

   Publisert:

   . De laveste kommunale utgiftene var knyttet til krisesentrene i Stavanger, Oslo og Bergen og Nord Sør-Helgeland til 700 000 innbyggere for krisesenteret i Oslo. Befolkningsgrunnlaget holder seg relativt stabilt over tid, og variasjonen var om lag den samme i 2020 som i 2019

   Artikkel
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

   Statistikk
  • Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

   Publisert:

   ulikt praktisert i politidistriktene. I Oslo politidistrikt (ny grense i 2020, se tekstboks – og en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se denne oversiktsartikkelen samt kodelister i Klass for oversikt over endringene i korrespondansene mellom kommuner, fylker og politidistrikt

   Artikkel
  • Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

   Publisert:

   fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall. Rapport 2020. Oslo. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt. Rapport 2021. Oslo. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/covid-19

   Artikkel
  • Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

   Publisert:

   . Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid. Størst andel mottakere av alderspensjon finner vi Rogaland med 37 prosent og minst i Oslo med 22,9 prosent. Det er også

   Artikkel
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovb

   Statistikk
  • Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

   Publisert:

   60 prosent, fulgt av Agder og Vestfold og Telemark, begge på 50 prosent. Nedgangen er minst i Oslo, Vestland og Innlandet fylke, på – og en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se denne oversiktsartikkelen samt kodelister i Klass for oversikt over endringene i korrespondansene mellom kommuner, fylker og politidistrikt

   Artikkel
  • Anmeldte lovbrudd og ofre

   Publisert:

   31 490 45 608 5 629 Oslo 72 102 27 364 6 447 6 901 8 957 976 6 227 8 651 6 008 571 Øst 41 208 10 802 3 854 2 131 5 038 847 6 170 4 442 7 294 630 innbyggere I alt 56,0 16,2 4,9 4,0 6,9 1,3 7,4 5,9 8,5 1,0 Oslo 78,7 29,9 7,0 7,5 9,8 1,1 6,8 9,4 6,6 0,6 Øst 55,4 14,5 5,2 2,9 6,8 1,1 8,3 6,0 9,8 0,8

   Statistikk
  • Færre tyverier i pandemiåret 2020

   Publisert:

   – og en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se denne oversiktsartikkelen samt kodelister i Klass for oversikt over endringene i korrespondansene mellom kommuner, fylker og politidistrikt.

   Artikkel
  • Blir vi stadig mer ensomme?

   Publisert:

   økt, bekrefter den generelle økningen. Andelen ensomme var høyest i Oslo og lavest i Agder, henholdsvis 23 og 17 prosent kunne karakteriseres som ensomme i disse fylkene tro at ensomheten er enda mer utbredt i dag. En undersøkelse fra Oslo, som sammenligner ungdom i alderen 13-19

   Artikkel
  • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   Økningen stoppet i Oslo? I hovedsak er barn bosatt i de største kommunene mest utsatt for lavinntekt, men det er likevel stor variasjon mellom kommuner. Blant i Oslo har økningen vært relativt beskjeden, og andelen ser ut til å ha stabilisert seg rundt 17,7-17,8 prosent fra og med 2016. Figur 7 Oppdragsgiver

   Artikkel
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   580 032 23,6 Viken 541 117 368 374 61 644 111 099 20,5 Oslo 342 459 125 396 108 680 108 383 31,6 Innlandet 176 886 122 045 14 085 40 756 23 Vestfold og Telemark 194 436 125 760 28 018 40 658 20,9 rom og kvm Uoppgitt Antall personer Hele landet 88 10,2 1,8 5 290 080 Viken 88,7 9,2 2,2 1 210 911 Oslo 78,7 20,2 1,1 675 878 Innlandet 91,2 6,8 2,1 366 906 Vestfold og Telemark 89,9 7,3 2,8 411 802

   Statistikk