Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 235 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

   Publisert:

   SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En

   Artikkel
  • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo - Mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt som forsørger barn under18 år. 2017

   Publisert:

   ) Tre eller flere barn (prosent) Hele landet 11 728 8,9 44,7 29,0 26,3 Oslo 2 162 11,0 37,8 28,5 33,7 Stavanger 198 5,3 46,5 32,3 21,2 Tromsø

   Artikkel
  • Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i barnevernet Oslos mange ansikter gjenspeiles i barnevernet Publisert: 7. mars 2012 Ved inngangen til 2010 hadde 32 prosent av barn og unge i Oslo innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • Oslo er bedre enn sitt rykte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/4 Anmeldt vold Oslo er bedre enn sitt rykte Publisert: 1. desember 1997 Volden øker ikke mest i Oslo, det gjør den i Stavanger. Det er også der innslaget av grov vold er

   Artikkel
  • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/2 Levekår i Oslo Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst Publisert: 18. mai 2006 Handlingsprogram Oslo indre, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket av endringene i perioden fra 1997 og fram til 2003/2004 er en klar forbedring av

   Artikkel
  • Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst

   Publisert:

   Rapporter 2006/15 Levekår og flyttemønstre i Oslo indre øst Publisert: 22. april 2006 Handlingsprogram Oslo indre levekårene i de tre bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedproblemstillingen i denne rapporten er hvilke endringer i levekår og

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   Rapporter 2015/43 Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka Publisert: 15 og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den

   Publikasjon
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   oppklarte 20201 I alt 297 488 154 261 143 227 89 752 44 249 18 565 1 695 9 158 1 463 47 080 56 457 29 069 Oslo 76 376 47 787 28 589 29 983 8 977 8 440 387 1 20201 Lovbrudd etterforsket I alt 297 488 86 825 23 479 20 742 35 935 6 620 41 466 32 248 45 738 4 435 Oslo 76 376 28 558 6 854 6 991 8 814 1 129 7 703 9

   Statistikk
  • Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

   Publisert:

   livskvaliteten i Oslo Nedgangen i tilfredshet med livet siden 2020 har vært størst i Oslo, som ikke skilte seg negativt fra den høy tilfredshet falt med 8 prosentpoeng til 16 prosent. – At Oslo skiller seg negativt ut i 2021 kan ha en sammenheng med at hovedstaden har hatt

   Artikkel
  • Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020

   Publisert:

   . De laveste kommunale utgiftene var knyttet til krisesentrene i Stavanger, Oslo og Bergen og Nord Sør-Helgeland til 700 000 innbyggere for krisesenteret i Oslo. Befolkningsgrunnlaget holder seg relativt stabilt over tid, og variasjonen var om lag den samme i 2020 som i 2019

   Artikkel
  • Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

   Publisert:

   ulikt praktisert i politidistriktene. I Oslo politidistrikt (ny grense i 2020, se tekstboks – og en mer betydningsfull utvidelse i Oslo og reduksjon i Sør-Øst politidistrikt. Se denne oversiktsartikkelen samt kodelister i Klass for oversikt over endringene i korrespondansene mellom kommuner, fylker og politidistrikt

   Artikkel
  • Anmeldte lovbrudd og ofre

   Publisert:

   31 490 45 608 5 629 Oslo 72 102 27 364 6 447 6 901 8 957 976 6 227 8 651 6 008 571 Øst 41 208 10 802 3 854 2 131 5 038 847 6 170 4 442 7 294 630 innbyggere I alt 56,0 16,2 4,9 4,0 6,9 1,3 7,4 5,9 8,5 1,0 Oslo 78,7 29,9 7,0 7,5 9,8 1,1 6,8 9,4 6,6 0,6 Øst 55,4 14,5 5,2 2,9 6,8 1,1 8,3 6,0 9,8 0,8

   Statistikk
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype Straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovb

   Statistikk
  • Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

   Publisert:

   . Minst andel finner vi Oslo. Over halvparten av alderspensjonistene i denne aldersgruppen kombinerer dette med arbeid. Størst andel mottakere av alderspensjon finner vi Rogaland med 37 prosent og minst i Oslo med 22,9 prosent. Det er også

   Artikkel
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   580 032 23,6 Viken 541 117 368 374 61 644 111 099 20,5 Oslo 342 459 125 396 108 680 108 383 31,6 Innlandet 176 886 122 045 14 085 40 756 23 Vestfold og Telemark 194 436 125 760 28 018 40 658 20,9 rom og kvm Uoppgitt Antall personer Hele landet 88 10,2 1,8 5 290 080 Viken 88,7 9,2 2,2 1 210 911 Oslo 78,7 20,2 1,1 675 878 Innlandet 91,2 6,8 2,1 366 906 Vestfold og Telemark 89,9 7,3 2,8 411 802

   Statistikk