Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Priser og prisindekser (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Statistikk om boligpriser

   Publisert:

   får betydning og ikke selve prisnivået. Så det er kun dersom en elementærindeks, for eksempel blokkleiligheter i Oslo og. Oslo og Bærum går fra en andel på 22 prosent til 33 prosent av totalen. Figur 3 Boligprisindeks-systemet Prisindeks for brukte boliger vil som omtalt

   Artikkel
  • Prisstatistikk for næringseiendommer

   Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus

   Publisert:

   Rapporter 1996/21 Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Prisstatistikk for. Om publikasjonen Tittel Prisstatistikk for næringseiendommer. Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Ansvarlige Arild Thomassen, Trond

   Publikasjon
  • Avtakende husleievekst i KPI

   Publisert:

   . Analytisk nedbrytning av prisindeks for betalt husleie fordelt på 3 regioner Oslo og. En vedvarende nedgang i husleieveksten i pressområder som Oslo, med stor tilflytting og relativt svak boligvekst, er imidlertid vanskelig å

   Artikkel
  • 3600 milliarder i boligformue

   Publisert:

   består av selveide rekkehus og blokkleiligheter. Vel halvparten av landets boligformue befinner seg i de fire fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland består av kommuner eller grupper av kommuner. De største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

   Artikkel
  • Husleier i konsumprisindeksen

   Publisert:

   undersøkelsene i all hovedsak geografisk avgrenset til Oslo og Akershus. Undersøkelser som er avgrenset til Oslo, Akershus og eventuelt andre større byer gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av husleieutviklingen på et nasjonalt nivå. Spesielt synes Oslo å være i en

   Artikkel
  • Strømprisen avhengig av hvor man bor

   Publisert:

   også forekommet prisforskjeller som gir merkbare utslag på strømregningen. I februar 2010 var for eksempel gjennomsnittlig spotpris i Oslo 64,3

   Artikkel
  • Stor variasjon i leieprisene mellom landsdelene

   Publisert:

   . november 2005 Gjennomsnittlige leiepriser i Oslo er høyere enn i andre landsdeler . I Oslo og Akershus må: Randi Johannessen Gjennomsnittlige leiepriser i Oslo er høyere enn i andre landsdeler

   Artikkel
  • Hva viser leiemarkedsundersøkelsen?

   Publisert:

   undersøkelsens manglende detaljeringsgrad. Den geografiske detaljeringsgraden er gitt ved publisering av gjennomsnittsleier for de seks områdene (1) Oslo med Bærum, (2) Akershus utenom Bærum, (3 denne geografiske inndelingen publiseres også gjennomsnittsleier fordelt etter kjennemerker som utleierkategori, antall rom, boligtype og bruksareal. For Oslo med

   Artikkel
  • Store prisforskjeller på svenskegrensen

   Publisert:

   östersund, i de danske fergeanløpsbyene Frederikshavn og Hirtshals, på ferjene mellom Norge og nabolandene, og i Oslo. Resultatene totalt sett peker i retning av at prisforskjellene mellom Oslo og grensehandelsområdene i Sverige er større for

   Artikkel
  • Inngangsbilletten øker mest

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Boligmarkedet i Oslo Inngangsbilletten øker mest Publisert: 9. desember 2004 Massemedias jevnlige rapporteringer om gjennomsnittspris per kvadratmeter viser at boligprisene har: Dag Einar Sommervoll I Oslo har boligprisene økt dramatisk det siste tiåret. I denne artikkelen ser vi på

   Artikkel
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2005

   Publisert:

   husleienivået i Oslo/Akershus seg klart fra resten av landet ved å ligge på et høyere nivå, 5873 kroner per måned mot 4101 kroner i (papir/web, telefon og besøk) for å øke antall leieobservasjoner, innhenting av registerinformasjon med oversampling for Oslo og Bergen og tilleggsutvalg av unge under 25 år

   Publikasjon
  • Prisrekord på boliger

   Publisert:

   rår. Utviklingen i boligprisene i Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim er analysert i en økte boligprisene i store trekk fram til 1898. Rett før det såkalte Kristiania-krakket i 1899 var boligprisene i Oslo reelt sett på et tilsvarende nivå som i 1997

   Artikkel
  • Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer

   Publisert:

   omsetninger av denne type eiendommer er det ikke datagrunnlag for å dele landet inn i mer enn tre prissoner. Sone 1 består av Oslo og Bærum, som har det høyeste

   Publikasjon
  • Hva bestemmer boligprisene?

   Publisert:

   . Siden boligprisene i for eksempel Oslo har tredoblet seg siden 1991, må disse kreftene ha. Siden boligprisene i for eksempel Oslo har tredoblet seg siden 1991, må disse kreftene ha

   Artikkel
  • Leiemarkedet - kjennetegn og prisdannelse

   Publisert:

   først og fremst i Oslo og andre større byer. NOVA anslår omfanget av slik utleie til å større andel yngre har valgt å leie fremfor å eie, særlig i Oslo og andre større byer, se Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse 2001

   Artikkel