Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   4.0 3.2 Telemark 5.2 1.9 Vestfold 2.0 3.9 Buskerud 2.4 2.9 Oppland 2.7 3.2 Hedmark 2.7 4.5 Oslo 14.0 1.8 Akershus 3.5 4.9 Østfold 2.9 5.7 Innbetalingane

   Artikkel
  • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

   Publisert:

   . mva.) 2017 Vann Avløp Renovasjon Feiing Hele landet 3320 4318 3355 464 Oslo/Akershus 2670 3813 3966 345 Hedmark/Oppland 4275 5626 2780 588 Sør landsbasis steg prisen på denne tjenesten med 3,9 prosent. Vestlandet hadde høyest prisøkning med drøye 10 prosent, mens gebyret faktisk gikk noe ned i Oslo/Akershus

   Artikkel
  • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

   Publisert:

   før 1940, mens 54 prosent ble lagt i perioden etter 1980. Figur 1 Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Sør–2016 var det Oslo som fornyet mest med 1,66 prosent i gjennomsnitt per år. Dernest var det kommunene i Akershus og Sør

   Artikkel
  • Skatteinnbetalingane på nivå med 2015

   Publisert:

   Hedmark 3.1 5.3 Oslo 18.8 1.6 Akershus 3.5 5.0 Østfold 2.7 7.2 Sjå fleire tal og tabellar i statistikken Skatterekneskap Eivind Andreas Sirnæs Egge eivind.egge

   Artikkel
  • Auke i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   3.2 3.2 Telemark 5.8 1.8 Vestfold 1.6 4.2 Buskerud 2.4 2.9 Oppland 2.7 3.0 Hedmark 2.8 4.6 Oslo 16.0 1.1 Akershus 3.5 4.8 Østfold 2.8 6.2 Petroleumsskattane tek seg noko opp Til no i

   Artikkel
  • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

   Publisert:

   . Andre sentre med lave tilskudd ligger i Oslo og ikke minst i Trondheim, der det er et stort befolkningsgrunnlag å spre utgiftene på. Dette gjelder spesielt Oslo krisesenter som mottar et større tilskudd fra Nasjonalt bo- og

   Artikkel
  • 657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   Hedmark 2.7 4.7 Oslo 13.1 2.7 Akershus 3.2 5.4 Østfold 3.1 5.4 Per oktober 2017 ligg dei innbetalte oljeskattane på

   Artikkel
  • Rekordmange elevar i private skolar

   Publisert:

   privatskole, 23 000, har aldri vore høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar. I år er det 629 275 elevar i norske grunnskolar

   Artikkel
  • Auka skatteinnbetalingar i første halvår

   Publisert:

   1.5 3.6 Telemark 5.0 1.6 Vestfold 1.2 4.6 Buskerud 2.4 2.6 Oppland 2.6 2.8 Hedmark 2.5 5.0 Oslo 19.8 1.0 Akershus 4.1 4.3 Østfold 2.5 6.5 Fortsatt nedgang i petroleumsskattane Til no i

   Artikkel
  • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

   Publisert:

   -1.2 4.4 Telemark 6.7 0.9 Vestfold 1.8 3.9 Buskerud 3.6 1.6 Oppland 3.5 1.1 Hedmark 3.4 4.1 Oslo 9.0 -1.2 Akershus 5.4 1.9 Østfold 4.2 5.3 Fleire tal og tabellar i Skatterekneskap Eivind Andreas

   Artikkel
  • Liten auke i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   Hedmark 3.6 4.0 Oslo 6.4 1.7 Akershus 6.0 2.4 Østfold 4.1 4.5 Eivind Andreas Sirnæs Egge eivind.egge@ssb.no 40 90 26 65 Aina Johansen

   Artikkel
  • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

   Publisert:

   færrast barn per 1 000 med omsorgstiltak i Akershus med 5,2 barn per 1 000. Også Oslo skil seg ut med 5,8 barn per 1 000 under omsorg

   Artikkel
  • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

   Publisert:

   . 61 prosent av desse var bustadbrannar. Tal på fylkesnivå viser at Oslo var fylket med desidert flest bygningsbrannar og Sogn og Fjordane fylket med færrast

   Artikkel
  • Lavere utgiftsvekst

   Publisert:

   innført i Oslo i 2016. Til tross for veksten utgjør eiendomsskatten bare om lag 1 prosent av samlede skatter og avgifter. Figur 2

   Artikkel
  • Stadig godt vann fra springen

   Publisert:

   . I den andre enden av skalaen finner vi Oslo. Kommunens kostnader for vannsektoren dekkes i stor grad gjennom gebyrer betalt av brukerne

   Artikkel