Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane

   Publisert:

   . Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Forfattar: Othilde. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Forfattar: Othilde

   Artikkel
  • 5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane

   Publisert:

   høge innbetalingane i fjor førte også til ein sterk auke i samla skatteinnbetalingar for Oslo med ein påfølgande nedgang i år. Figur 2 2.4 Oppland 3.4 2.6 Hedmark 3.5 2.5 Oslo -6.9 19.8 Akershus 3.2 4.1 Østfold 3.9 2.5 Økonomi Eivind Andreas

   Artikkel
  • 6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane

   Publisert:

   Ordinær skatt til fylkeskommunane (inkludert. Oslo) 3.9 Ordinær skatt til primærkommunane 18.6 Medlems- og arbeidsgjevaravgift til folketrygda

   Artikkel
  • Meir pengar til beredskap

   Publisert:

   . Oslo var det fylket med flest bustadbrannar, med 214 i 2017, og Sogn og Fjordane hadde færrast med 44 året, men mange av desse var grunna falske og unødige alarmar. Også for utrykkingar var det fylkesvise forskjellar, med flest per 1000 innbyggjarar i Oslo, vel 20, og

   Artikkel
  • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

   Publisert:

   . Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag I perioden 2015–2017 var det Oslo som fornyet mest med 1,76 prosent i gjennomsnitt over de siste tre årene, såkalt tre Buskerud 1790 324 1047 Oppland 2537 153 1143 Hedmark 1837 52 1080 Oslo 672 728 715 Akershus 3259 288 2187

   Artikkel
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   tjenesteområder 9 Annet 2 I fylkeskommunene (uten Oslo) var de totale brutto driftsutgiftene på 76,4 milliarder kr. og fordeler seg på tjenesteområdene på følgende måte: Figur 2

   Artikkel
  • Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

   Publisert:

   vært svakt økende. På fylkesnivå varierte forekomsten av slik sambruk fra 21 prosent i Oslo til bare 1 prosent i Sør-Trøndelag. På kommunenivå. Store kommunale forskjeller i driftsutgifter Også når vi tar hensyn til folketallet, brukte Oslo mest penger på

   Artikkel
  • Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger

   Publisert:

   . Kommunale boliger ulikt fordelt i Oslo Antallet kommunalt disponerte boliger i Oslo har ligget stabilt de siste tre. Noen bydeler i Oslo har flere søkere som ønsker å bo i kommunale boliger enn andre

   Artikkel
  • 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar

   Publisert:

   . Prosentvis endring Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Januar akkumulert. Prosentvis endring 2017-2018 2016-2017 Østfold 4.1 4.8 Akershus -1.1 8.9 Oslo

   Artikkel
  • 6 prosent meir innbetalt i skatt i 1. kvartal

   Publisert:

   3.6 Oppland 3.2 4.0 Hedmark 2.8 3.6 Oslo 4.9 6.4 Akershus 3.3 6.0 Østfold 4.1 4.1 Økonomi Eivind Andreas

   Artikkel
  • 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

   Publisert:

   (når vi holder Oslo utenfor) 1500 flere enn året før. Antall personer som fikk hjelp bare i en måneder eller mer i kalenderåret. Holder vi Oslo utenfor, så ble 24 prosent av barna

   Artikkel
  • Sterk auke i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   Hedmark 1.8 3.9 Oslo 5.2 6.0 Akershus 4.7 6.8 Østfold 8.2 3.1 Økonomi Eivind Andreas Sirnæs Egge eivind.egge

   Artikkel
  • 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   4.1 3.2 Telemark 3.8 3.2 Vestfold 2.5 3.8 Buskerud 3.2 3.0 Oppland 3.0 4.0 Hedmark 3.2 4.3 Oslo 12.7 4.2 Akershus 5.1 5.8 Østfold 3.2 5.7 Innbetalingane

   Artikkel
  • Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

   Publisert:

   2.1 Oppland 2.7 2.5 Hedmark 3.0 4.2 Oslo 16.5 0.5 Akershus 3.9 4.2 Østfold 2.9 5.8 Eivind Andreas

   Artikkel
  • 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017

   Publisert:

   Hedmark 3.4 4.1 Oslo 12.8 3.9 Akershus 5.8 5.0 Østfold 3.2 5.3 Økonomi Eivind Andreas Sirnæs Egge eivind.egge

   Artikkel