Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 81 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Færre skolar med få elevar

   Publisert:

   . Med unntak av Troms og Finnmark, Oslo og Møre og Romsdal har kvar av fylka hatt ein nedgang i delen skolar med. Del skolar med under 20 elevar. 2010 og 2020 2010 2020 Oslo 1.4 2 Viken 3.2 2.4 Rogaland 4.1 2.5 Vestfold og Telemark

   Artikkel
  • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

   Publisert:

   bispedømme 2019 2015 2010 Oslo 445357 461662 468690 Borg 487792 497861 500023 Hamar 305237 315934 325904 Tunsberg 365169 376836 383743 Agder og Telemark 327686 337994 343557 Stavanger 333178 343130 342504

   Artikkel
  • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   ./avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12362 og 12364. For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene

   Artikkel
  • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

   Publisert:

   . Dette har imidlertid sammenheng med at Oslo ikke har rapportert for 2019. Behandlede søknader i 100-metersbeltet langs saltvann sank fra 1 352 Sørfold 12 113 Korteste saksbehandlingstid Utsira 1 1 Gamvik 1 1 Storbyene Oslo 2 311 13 Bergen 274 16 Trondheim

   Artikkel
  • Mer bruk av midlertidige boliger i 2019

   Publisert:

   , økningen fra 2018 var på mer enn 19 prosent. Oslo hadde en økning på 17 prosent fra året før, mens tilsvarende

   Artikkel
  • Flere 18-åringer med «null hull»

   Publisert:

   . Andelen 18-åringer undersøkt i 2019, utvalgte fylker Gjennomsnitt 1000 Vest-Agder fylkeskommune 64 0300 Oslo kommune 66 0700 Vestfold fylkeskommune 67 0800 Telemark fylkeskommune 69 0500 Oppland fylkeskommune 90 1900 Troms

   Artikkel
  • 944 milliardar kroner betalt inn i 2019

   Publisert:

   Ordinær skatt til fylkeskommunane (inkludert Oslo) 3.7 Ordinær skatt til primærkommunane 18.0 Medlems- og arbeidsgjevaravgift til folketrygda 35.1 Figur 2 viser innbetalingane til primærkommunane fordelt på fylka i landet. 29 milliardar kroner vart betalt inn til Oslo kommune i 2019

   Artikkel
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   . For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på 83 137 millioner kroner seg på tjenesteområdene på følgende måte: Figur 2

   Artikkel
  • Store endringer i kommunekartet – og statistikken

   Publisert:

   Bærum 126841 Stavanger 134037 4847 3150 Trondheim 196159 6076 Bergen 281190 Oslo 681071 Snillfjord og Tysfjord

   Artikkel
  • 6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene

   Publisert:

   . I tillegg kommer de 20 kommunene som ikke rapporterte avløpsskjema til KOSTRA. Mest fornyelsesarbeid i Oslo, Akershus og Hedmark Fornyelsen vil normalt variere en del fra ett fylkesbasis var det Oslo som fornyet mest med 1,65 prosent i gjennomsnitt over de siste tre årene, såkalt tre

   Artikkel
  • Revisjon av offentlige finanser

   Publisert:

   . Ruter i Oslo og Akershus, Kolumbus i Rogaland og AtB i Trøndelag er eksempler på slike selskaper. Selskapene planlegger og koordinerer kollektivtilbudet

   Artikkel
  • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   -opplæring 19 Helse og omsorg 31 Sosialtjenester 5 Barnevern 3 Vann avløp renov./avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362 For fylkeskommunene (uten Oslo

   Artikkel
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   Grunnskoleopplæring 19 Helse og omsorg 31 Sosialtjenester 5 Barnevern 3 Vann avløp renov./avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362. I fylkeskommunene (uten Oslo

   Artikkel
  • Spansk mest populært

   Publisert:

   lågast del elevar som har tysk er Oslo (27,2 prosent). I Oslo er det omtrent like mange som har tysk og fransk

   Artikkel
  • Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane

   Publisert:

   . Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Forfattar: Othilde. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo. Forfattar: Othilde

   Artikkel