Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 75 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Skatterekneskap

   Publisert:

   Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 27 887 27 353 31 323 -1,9 14,5 Ordinær skatt til primærkommunen 134 615 134 725 152 419 0,1 13,1 Medlemsavgift Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 27 661 27 072 31 021 -2,1 14,6 Ordinær skatt til primærkommunen 133 488 133 234 150 817 -0,2 13,2

   Statistikk
  • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

   Publisert:

   56 0301 Oslo kommune 1 093 441 652 100 40 60 3403 Hamar 86 35 51 100 41 59 3405 (Akershus) (-2019) 17 100 65 .. .. 0237 Eidsvoll (-2019) 11 100 .. .. .. 0301 Oslo 698 100 63 10 27 0403 Hamar (1992-2019) 40 100 65 10 25 0412 Ringsaker

   Statistikk
  • Avfall frå hushalda

   Publisert:

   157 205 19 2020 Viken 572 151 297 32 44 40 8 Oslo 207 44 123 7 20 13 0 Innlandet 215 63 104 9 20 18 1 Vestfold og Telemark 250 87 92 14 24 29 3 Agder 163 42 74 18 4 24 1 Rogaland 216 49 120 8 19 16 2

   Statistikk
  • Miljøforvaltning

   Publisert:

   Fylkeskommune Viken 40 468 113 083 90 59 165 126 963 101 Oslo 0 0 0 0 0 0 Innlandet 6 085 9 281 25 33 244 54 329 147 Vestfold og Telemark 18 022 21 916 52 66 216 86 149 204 Agder 27 455 31 448 102 24 600 80 259. Det er ikke estimert for frafall i rapporteringen. 2Tall for landet uten Oslo Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, og

   Statistikk
  • Plan- og byggesaksbehandling

   Publisert:

   . Antall 2016 594 546 8 213 720 32 2017 535 481 5 868 787 22 2018 823 779 3 426 545 21 2019 499 466 6 150 949 23 2020 772 746 12 597 825 13 2020 Fylkeskommune Viken 61 59 749 237 2 Oslo 73 73. Kroner 2016 682 023 913 372 48 2017 476 468 972 033 98 2018 621 061 1 081 589 91 2019 590 882 1 178 208 115 2020 1 039 164 1 432 346 78 2020 Fylkeskommune Viken 136 825 107 485 -22 Oslo 0 0 0

   Statistikk
  • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

   Publisert:

   formål enn landbruk. Fylke. Dekar I alt Dyrka jord Dyrkbar jord 2015 12 600 6 313 6 287 2016 11 699 6 337 5 362 2017 8 720 3 894 4 826 2018 12 603 3 591 9 012 2019 8 591 3 803 4 788 2020 12 031 4 676 7 355 2020 Oslo og Viken 3 412 2020 12 240 4 812 7 429 667 355 4 145 7 074 2020 Innlandet 3 436 965 2 471 39 13 926 2 458 Oslo og Akershus (-2019

   Statistikk
  • Den norske kirke

   Publisert:

   206 116 32 104 1 310 451 2 291 562 674 2020 Oslo 3 977 222 630 2 834 175 706 1 143 46 924 2 102 86 910 128 8 517 Borg 5 115 230 737 4 266 192 760 849 37 977 1 909 60 517 210 10 209 Hamar 4 531 185 048 35 248 7 048 35 683 2017 3 740 920 2 443 15 424 30 331 35 519 7 331 35 998 2016 3 758 070 3 147 41 024 32 561 37 420 7 535 36 150 2015 3 799 366 1 938 15 486 34 116 39 527 7 834 36 797 2020 Oslo 461

   Statistikk
  • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

   Publisert:

   (se boks om datagrunnlag) viser at 84 prosent av landets kommuner Er i denne sammenheng definert som alle landets 355 kommuner og 15 bydeler i Oslo. Lukk , nærmere bestemt 312 av 370 kommuner og bydeler i Oslo, oppga at de hadde knyttet til seg psykologkompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen utgangen av det første året med lovkrav

   Artikkel
  • Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   3.7 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362. For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene 88 933 millioner kroner, og de fordelte seg på tjenesteområdene på følgende måte: Figur 2

   Artikkel
  • Barnehager

   Publisert:

   år i barnehage 2018 5 788 2 709 3 079 96 098 278 578 91,8 2019 5 730 2 701 3 029 96 744 275 804 92,2 2020 5 620 2 656 2 964 95 909 272 264 92,8 2020 Viken 1 238 471 767 21 929 63 766 91,9 Oslo 699 314

   Statistikk
  • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

   Publisert:

   Videregående trinn 2 67 843 35 232 32 611 173 26 Videregående trinn 3 54 059 49 935 4 124 46 673 1 729 Bostedsfylke Viken 47 118 31 315 15 803 9 043 507 Oslo 20.oktober 2020 I alt Under 19 år 19 år Over 19 år I alt 7 519 517 4 330 2 672 Viken 1 722 102 1 025 595 Oslo 632 29 388 215 Innlandet 508 29 275 204 Vestfold

   Statistikk
  • Elevar i grunnskolen

   Publisert:

   . årssteg Del elevar med spesialundervisning 8.-10. årssteg I alt 635 497 443 967 191 530 7,7 6,8 9,7 Viken 156 258 108 784 47 474 7,3 6,4 9,4 Oslo 69 739 49 fagopplæring Elevar med bare tospråkleg opplæring Tilrettelagd opplæring Elevar med særskild norskopplæring I alt 635 497 1 827 907 6 796 1 094 39 808 Viken 156 258 37 40 1 730 142 7 720 Oslo 69 739

   Statistikk
  • Nøkkeltall for KOSTRA

   Publisert:

   , avløp, renovasjon/avfall 5 Kultur 4 Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362. For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på

   Artikkel
  • Betydelig færre gudstjenester i 2020

   Publisert:

   . Den prosentvise nedgangen er størst for Oslo med en nedgang på 29,7 prosent fra 2019 til 2020, sammenlignet en 13,9 prosent nedgang for resten av landet i samme periode

   Artikkel
  • Flere ett-åringer i barnehage

   Publisert:

   92.2 84.4 97.1 2020 92.8 85.4 97.3 Forskjeller mellom fylkene I fylkene Oslo og Agder var dekningsgraden lavest i landet, med 91,4 prosent i 2020. Høyest ligger høyest i Oslo med 98,9 prosent. For barnehagestatistikk fra og med 2020, benyttes nye fylkesoversikter som

   Artikkel