Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 140 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere nordmenn utsatt for støy

   Publisert:

   områder, som Gardermobanen og Drammensbanen. Mer togtrafikk på Østlandet og rundt Oslo Mellom 2011 og 2014 avtok togtrafikken igjen på landsnivå, men når man ser på lokalt nivå, fortsetter togtrafikken å øke på Østlandet og rundt Oslo. For Sørlandet og Vestlandet viser tallene imidlertid en nedgang i togtrafikk

   Artikkel
  • Mest areal til bolig i tettstedene

   Publisert:

   . Fredrikstad/Sarpsborg har størst andel areal til næringsbebyggelse med14 prosent. Bergen og Oslo har minst med henholdsvis 7 og 9 prosent. I tettsteder med

   Artikkel
  • Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet

   Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo

   Publisert:

   Rapporter 1996/08 Generelle relasjoner med anvendelse på Oslo Helseeffekter av luftforurensning og virkninger påOslo Ansvarlig Knut Einar Rosendahl Serie og -nummer Rapporter 1996/08 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv

   Resultater fra Folke- og boligtellingen 2001, Levekårsundersøkelsen 2002 og Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002

   Publisert:

   Undersøkelse om vedbruk og fyringsvaner i Oslo 2002 Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv Publisert: 1. mars 2004 Vedfyring er sammen med veitrafikk den viktigste utslippskilden til. Høsten 2002 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om vedfyring og fyringsvaner i Oslo

   Publikasjon
  • Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn

   Publisert:

   Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Oslo Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn Publisert: 12. desember 2003 Drøyt 60 prosent av veden i Oslo brennes i ovner med gammel teknologi. Disse er ansvarlig for mer enn 80 prosent av

   Artikkel
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015

   Publisert:

   følsomt for fosforutslipp, og har derfor strengere rensekrav. Det samme bildet gjelder for nitrogen, men her er det spesielt Oslo og Akershus som skiller seg ut med lave utslipp og høy renseeffekt

   Publikasjon
  • Hvorfor kan vi ikke bare overlate hydrogen til markedet?

   Publisert:

   . I Norge bruker myndighetene store beløp på å få etablert en «hydrogenvei» fra Stavanger til Oslo. I Norge bruker myndighetene store beløp på å få etablert en «hydrogenvei» fra Stavanger til Oslo

   Artikkel
  • De største storbyregionene er best

   Publisert:

   : 3. november 2010 I Oslo ble 96 prosent av all nybygging i 2009 utført innenfor eksisterende tettstedsgrenser. Dette er i leve opp til myndighetenes mål om fortetting. Forfatter: Trine Haagensen / Margrete Steinnes I Oslo ble 96 prosent av all nybygging i 2009

   Artikkel
  • Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

   Publisert:

   . De ti største kommunene er: Oslo, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Oslo følger etter med 1,7 km gang- og sykkelveinett. Det er interessant å merke seg at Porsgrunn er kommunen med lavest innbyggertall, mens Oslo har høyest innbyggertall. Tromsø

   Artikkel
  • Nesten 200 000 tonn ved brukt i hytter

   Publisert:

   gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som følge av mindre nattefyring. Forbruket var størst i Trøndelagsfylkene med nesten 600 kg/fritidsbolig, og lavest i Oslo og Akershus med under 300 kg/fritidsbolig

   Artikkel
  • Kommunale avløp

   Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

   Publisert:

   . Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,75 kilogram) og høy renseeffekt (64 prosent

   Publikasjon
  • Samferdsel og miljø 2013

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   . I byområdene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Grenland og Tromsø. I 2012 var det ved Oslo Lufthavn 22,2 millioner passasjerer om bord ved ankomst og avgang

   Publikasjon
  • Mer peiskos på hytta enn hjemme

   Publisert:

   40 g/kg brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som undersøkelser har vedforbruket per fritidsbolig vært lavest i Oslo og Akershus. Les om usikkerheten i beregningene i tekstboks under

   Artikkel
  • Vi brente over 300 kg ved hver

   Publisert:

   brukt for gamle lukkede ovner, med unntak av fyring i Oslo der de anbefaler 33 g/kg som. Forbruket per innbygger var lavest i Oslo og Akershus, med om lag 140 kg per innbygger

   Artikkel
  • Flere bor i sentrum

   Publisert:

   . Folk bor tettest i Oslo sentrum De største tettstedene har flere sentrumssoner, vanligvis i form av et hovedsenter og flere mindre (by)delsentra. Av de fire størst tettstedene er det særlig Oslo og Bergen som utmerker seg med høy befolkningstetthet i hovedsentrum, med henholdsvis 9 258 og 6 606 bosatte per km 2 per 1. januar 2002

   Artikkel