Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Natur og miljø (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 143 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kan bærekraftig utvikling måles?

   Publisert:

   bygningsloven og jordloven. Dette tilsvarer om lag to ganger det bebygde arealet i Oslo kommune. Helse- og miljøfarlige stoffer et stort problem Siden 1930-årene bærekraftig utvikling, Norges offentlige utredninger, Statens forvaltningstjeneste, Oslo. OECD (2001): The Well-being of Nations. The role of human and social

   Artikkel
  • Samferdsel og miljø

   Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

   Publisert:

   økt med rundt 25 prosent. Over 230 000 mennesker i Oslo ble i 2003 utsatt for overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv (PM10). Dette var en økning på, i tillegg til veitrafikk, en betydelig kilde til svevestøvutslipp. Når det gjelder NO2, var noe i underkant av 7 000 personer i Oslo utsatt for konsentrasjoner over nasjonalt mål i 2003

   Publikasjon
  • Et bærekraftig samfunn?

   Publisert:

   om lag over dobbelt så stort areal som den bebygde delen av Oslo kommune. Helse- og miljøfarlige kjemikalier Potensiell eksponering for helse - og

   Artikkel
  • Veitrafikken årsak til økt støyplage

   Publisert:

   økt bosetting i trafikkerte områder bidro til resten av økningen. Oslo og Akershus sto for til sammen 40 prosent av økningen i SPI områdene rundt Oslo lufthavn Gardermoen eller områder kartlagt gjennom veistøymodellen VSTøY). Tall for støyplage fra industri og

   Artikkel
  • Et bærekraftig samfunn?

   Indikatorer for bærekraftig utvikling 2008

   Publisert:

   omdisponering av jordbruksareal til andre formål i perioden 1976–2004. Samlet tilsvarer denne omdisponeringen 2,1 ganger det bebygde arealet innenfor Oslo kommune

   Publikasjon
  • Veitrafikk viktigst for utslippsveksten

   Publisert:

   . Størst utslipp per innbygger hadde Oslo, som også har hatt mindre nedgang siden 1991 enn gjennomsnittet blant fylkene

   Artikkel
  • Resultatkontroll jordbruk 2002

   Jordbruk og miljø

   Publisert:

   . I 2000 hadde Akershus/Oslo størst avgang av dyrka jord med om lag 2 500 dekar og dernest Rogaland med om lag 1 000 dekar

   Publikasjon
  • Utfordringer i framtidas Norge

   Publisert:

   . Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling . Norges offentlige utredninger. Staten forvaltningstjeneste, Oslo. SFT (2006a): http

   Artikkel